Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Budujemy gminę Polanów

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

W ramach zadania zostaną przebudowane dwie drogi gminne w miejscowościach Nacław i Żydowo o łącznej długości 323 m.

Ogrodzenie boiska sportowego w Bukowie

Ogrodzenie boiska sportowego w Bukowie

W ramach projektu zostanie wykonane ogrodzenie boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Bukowie. 

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Rososze

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Rososze

Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie

Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym w Polanowie

Na terenie cmentarza komunalnego w Polanowie rozpoczęła się ważna inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury dla odwiedzających groby najbliższych.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wieliniu

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wieliniu

Przebudowa placów zabaw w Polanowie, Garbnie, Jacinkach i Rekowie

Gmina Polanów przystąpiła do realizacji kolejnego projektu w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie.

Budowa schodów, chodnika i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żydowie

Budowa schodów, chodnika i ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żydowie

Inwestycja mającą na celu poprawę infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa w miejscowości Żydowo.

Budowa przedszkola wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola

Budowa przedszkola wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola

W ramach inwestycji, do połowy 2024 r. powstanie nowoczesny, parterowy budynek składający się z trzech segmentów: dwóch głównych brył budynku oraz łącznika.

Przebudowa dróg gminnych w Bukowie, Świerczynie i Dadzewie

Przebudowa dróg gminnych w Bukowie, Świerczynie i Dadzewie

Wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego firma Harat z Miastka wykona przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bukowo, Świerczyna, Dadzewo.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalniach w Polanowie i Żydowie

Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalniach w Polanowie i Żydowie

Na oczyszczalni ścieków w miejscowości Polanów i Żydowo pod koniec grudnia 2022 r. wybudowano naziemne instalacje fotowoltaiczne.

Przebudowa dachu filialnej Szkoły Podstawowej w Nacławiu

Przebudowa dachu filialnej Szkoły Podstawowej w Nacławiu

Rozpoczęła się zapowiadana już w kwietniu przebudowa dachu filialnej Szkoły Podstawowej w Nacławiu.

Remont 8 dróg gminnych z ciągami pieszymi w miejscowości Polanów

Remont 8 dróg gminnych z ciągami pieszymi w miejscowości Polanów

Gmina Polanów rozpoczęła realizację inwestycji w ramach pilotażowej edycji programu Inwestycji Strateicznych Polskiego Ładu.

Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie

Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie

Ruszyła zapowiadana budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie. Planowana termin zakończenia inwestycji  - wrzesień 2022 r.

Zaplecze szatniowo – sanitarne przy stadionie w Polanowie

Zaplecze szatniowo – sanitarne przy stadionie w Polanowie

Planowana inwestycja budowy nowego zaplecza szatniowo – sanitarnego przy stadionie miejskim w Polanowie doczekała się realizacji.

Remont dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Remont dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Przeprowadzono gruntowny remont dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Głównym działaniem było wzmocnienie konstrukcji głównej bryły dachu.

Adaptacja części obiektu Szkoły Podstawowej w Żydowie na świetlicę wiejską

Adaptacja części obiektu Szkoły Podstawowej w Żydowie na świetlicę wiejską

Z początkiem roku 2022 Firma Leś rozpoczęła adaptację pomieszczeń części obiektu Szkoły Podstawowej w Żydowie na świetlicę wiejską.

Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła

Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła

Kolejna szkolna placówka w Polanowie wkrótce doczeka się przyłączenia do sieci gazowej, a tym samym będzie mogła być ogrzewana błekitnym, ekologicznym paliwem.  Aktualnie, w szkole podstawowej w Polanowie przy ul. Wolnosci 14, realizowana jest gminna inwestycja, w ramach której powstaje zewnątrzna instalacja gazowa wraz z podączeniem kotła gazowego.

Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Rozpoczęła się największa z gminnych inwestycji, na jaką udało się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Odbudowa serca miasta kosztować będzie ponad 4.098 tys zł, z czego aż 85% stanowią unijne środki pomocowe. 

Strefa aktywności dla Seniora i Juniora

Strefa aktywności dla Seniora i Juniora

Sportowo-rekreacyjna przestrzeń nad jeziorem Kaczym została wzbogacona o kolejne atrakcje dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Przeprowadzony remont pomostu i zagospodarowanie terenu będzie służyło rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej gminy Polanów. Wykorzystując walory przyrodnicze otoczenia jeziora Kaczego, powstało atrakcyjne miejsce do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Z nowego, bezpiecznego pomostu można będzie podziwiać panoramę zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia.

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Wzdłuż miejskiego jeziora Kacze, powstała infrastruktura edukacyjna. Ideą tej koncepcji było wykorzystanie wolnej przestrzeni na stworzenie miejsca rekreacji i edukacji, które jednocześnie podnosić będzie świadomość walorów naszego otoczenia. Lokalizacja ścieżki nie jest przypadkowa, znajduje się bowiem w bliskim sąsiedztwie rezerwatu nad rzeką Grabową.

Droga rowerowa i parking dla rowerów

Droga rowerowa i parking dla rowerów

Miasto Polanów w 2020 roku powiekszyło o dwa nowe odcinki istniejącą sieć gminnych dróg rowerowych.

Street Workout profesjonalna strefa do ćwiczeń

Street Workout profesjonalna strefa do ćwiczeń

Polanów systematycznie rozwija infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Powstają nowe obiekty i urządzenia na których mieszkańcy mogą ćwiczyć i podnosić swoją sprawność fizyczną

Sieć gazowa w Polanowie

Sieć gazowa w Polanowie

Zakończono kolejny etap gazyfikacji Polanowa. 

Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie

Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie

Od lutego 2020 r. mieszkańcy Polanowa mogą korzystać z nowej, estetycznej i funkcjonalnej nawierzchni ulicy Zacisze. Łącznie w ramach projektu pn. „Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie” wyremontowano odcinek drogi o długości ok. 1200 m.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Polanowie

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Polanowie

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Polanowie wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu sportowego - na taki cel udało się pozyskać Gminie Polanów środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia zbiornika wodnego

Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia zbiornika wodnego

Polanowski Ośrodek Kultury Fizycznej i Sportu realizuje inwestycje pn. Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne otoczenia zbiornika wodnego przy ulicy Wolności w Polanowie dofinansowanej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Młyńskiej w Polanowie

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Młyńskiej w Polanowie

Na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Młyńskiej w Polanowie Gmina Polanów pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowej edycja 2019.

Drogi rowerowe Polanów-Jacinki, Polanów-Rzeczyca Wielka

Drogi rowerowe Polanów-Jacinki, Polanów-Rzeczyca Wielka

Jesienią br. planowane jest oddanie do dyspozycji cyklistów dwóch odcinków dróg rowerowych, łączących się w polanowskim Centrum Przesiadkowym. Są to trasy: Polanów - Jacinki i Polanów - Rzeczyca Wielka.

Przebudowa ulicy Różanej

Przebudowa ulicy Różanej

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi-ulicy Różanej w Polanowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego” przebudowano  prawie 700 mb ulicy Różanej wraz z odnogami.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Polanów

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Polanów

Trwają pracę przy realizacji projektu pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Polanów oraz budowa placu zabaw m. Żydowo dofinasowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Centrum Przesiadkowe w Polanowie

Centrum Przesiadkowe w Polanowie

W  miejscu starego budynku przystanku autobusowego w Polanowie przy ulicy Wolności, powstało nowe Centrum Przesiadkowe, wyposażone w punkt informacyjny, poczekalnię, przechowalnię bagażu, parking rowerowy, zespoły sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, zadaszoną wiatę przeznaczoną dla osób oczekujących na środki transportu.

Infrastruktura turystyczna w gminie Polanów

Infrastruktura turystyczna w gminie Polanów

Na terenie miasta i gminy Polanów powstały nowe, ogólnodostępne i nieodpłatne miejsca rekreacyjno-turystyczne w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt został zrealizowany dla mieszkańców i turystów 12 miejscowości.

Kanalizacja Świerczyna i Bukowo

Kanalizacja Świerczyna i Bukowo

W 2018 roku rozpoczęto prace dotyczące wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna. Był to pierwszy etap realizowanego przez Gminę Polanów projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów.". 
Pod koniec roku 2018 prace prace zostały przeniesione do miejscowości Bukowo.

Droga gminna w Żydowie

Droga gminna w Żydowie

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo rozpoczęła się jesienią 2017, a zakończyła z początkiem wiosny 2018 roku.
W ramach inwestycji przebudowano dwa odcinki drogi gminnej: odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kosciele oraz odcinek CD od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy.

Remiza Strażacka w Żydowie

Remiza Strażacka w Żydowie

Budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie rozpoczęła się jesienią 2016 roku, a uroczyste otwarcie z oddaniem do użytku nastapiło 5 maja 2018 roku.

Koszt inwestycji w całości ze środków własnych Gminy Polanów wyniósł około 819 tysięcy złotych.

Żłobek Gminny w Polanowie

Żłobek Gminny w Polanowie

Adaptacja budynku przedszkola przy ulicy Stawnej w Polanowie na Żłobek Gminny w Polanowie.

Całkowity koszt adaptacji budynku wyniósł 650 tysięcy złotych. W tej kwocie zawiera się również dofinansowanie w wysokości 197 tysięcy złotych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS”.

Świetlica Wiejska w Świerczynie

Świetlica Wiejska w Świerczynie

Prace budowlane nad świetlicą ruszyły jesienią 2016 roku. Oprócz samego budynku zbudowany został parking i zatoka dla pojazdów.
Koszt inwestycji zrealizowanej w całości ze środków własnych Gminy Polanów wyniósł około 850 tysięcy złotych.

Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów