Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Droga rowerowa i parking dla rowerów

Droga rowerowa i parking dla rowerów

Miasto Polanów w 2020 roku powiekszyło o dwa nowe odcinki istniejącą sieć gminnych dróg rowerowych.

Nr umowy o dofinansowanie RPZP.02.03.00-32-0008/19 w ramach RPO WZ 2014 - 2020 , zawarta dnia 23 kwietnia 2020r.
Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 2.3 Zrównoważona multimedialność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość inwestycji: 1.339.039,13
Dotacja: 1.138.183,24
Śr.własne: 200.855,89

Zadanie inwestycyjne związane jest z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej w Polanowie,  aż do istniejącego parkingu rowerowego przy ul. Bobolickiej (ok. 1 km)
Dodatkowo wykonany zostanie  parkingu dla rowerów przy ul. Wolności w Polanowie.  Wybudowany parking zostanie połączony z istniejącą droga przy ul. Stawnej , poprzez budowę drogi rowerowej o dł. ok. 70 m .  Do budowy drogi rowerowej oraz parkingu przewiduje się wykorzystanie kostki typu polbruk.
Zadanie koreluje z wykonaną w latach ubiegłych inwestycją budowy dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów-Rzeczyca Wielka wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie. Wybudowana  droga rowerowa będzie   łączyć się z istniejącą drogą  rowerową i miejscami postojowymi, tworząc spójność komunikacyjną. Skomunikowane zostaną tym samym odcinki  oddalone do centru miasta. Projekt promuje  wykorzystanie  ekologicznego środka transportu.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-04-07 09:37:15 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów