Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w zabudowie wielorodzinnej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – edycja 2.

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków trwa od 20 maja 2024 do wyczerpania puli środków

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Polanów.

Do kogo skierowany jest program?

 • osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Polanów oraz spełniających kryteria dochodowe określone w Programie (tabela pomocnicza),
 • małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Jako warunek obowiązkowy Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”: kotłów węglowych, pieców kaflowych, pieców typu koza itp. ) na:
  •    pompy ciepła
  •    kocioł gazowy kondensacyjny,
  •    kocioł na pellet drzewny,
  •    kocioł zgazowujący drewno,
  •    urządzenia grzewcze elektryczne,
  •    wentylację mechaniczną (rekuperacja)
 2. Po spełnieniu warunku z pkt. nr 1, w ramach dotacji można dodatkowo ubiegać się o:
  •    Instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła do wody użytkowej c.w.u.
   
 3. Po spełnieniu warunku z pkt. nr 1, dodatkowe elementy wniosku mogą objąć:
  •    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  •    przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, o ile dotyczy zakresu wnioskowanego,
  •    docieplenie przegród, fotowoltaika (tylko wspólnoty).

Wydatki kwalifikowane po podpisaniu umowy z Gminą Polanów.

Likwidacja kotłów dopiero po podpisaniu umowy z Gminą!

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
•    https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie
•    https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie


Dodatkowych Informacji w sprawie Programu CIEPŁE MIESZKANIE można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 94 3480357

OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W CZWARTKI W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO ( BLOK B, PARTER, POK. NR 11) W GODZINACH 8.00-15.30 (od 16.05.2024 r.)

Kompletne wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie.

UWAGA! Obsługa interesantów nie obejmuje kserowania dokumentów.

 

 

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
1 Załacznik Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie - cz. I - IIIJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:17:03
2 Załacznik Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie do wniosku Ciepłe Mieszkanie - cz. I - IIIJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:17:27
3 Załacznik Oświadczenie współwłaścicieliJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:17:55
4 Załacznik Oświadczenie współmałżonkaJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:25:58
5 Załacznnik PełnomocnictwoJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:26:23
6 . Załacznik Wzor-wniosku rozlcizajaćego cz. I-IIIJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:26:48
7 Załacznnik Instrukcja do wniosku rozlcizajacego cz. I-IIIJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:27:01
8 Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie dla części IVJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:27:22
9 Załącznik Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie - cz. IVJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:27:37
10 Załacznik Wzór wniosku rozliczającego cz.IV z wyjaśnieniemJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:27:53
13 Załącznik Karta formalno merytorycznaJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:28:39
14 Załacznik Projekt umowy Ciepłe mieszkanie cz.I-IVJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:29:03
ZarządzenieJoanna Marta Jerejska2024-05-13 15:29:17
Regulamin naboruJoanna Marta Jerejska2024-05-15 12:38:26
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-05-13 14:27:14 2024-07-01 13:43:30 Joanna Marta Jerejska Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich