Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Gryfy Polanowskie

Gryfy Polanowskie
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2023

Piotr Górniak - Zastępca Burmistrza w latach 1998-2021

kategoria osobowość

Za całokształt długoletniej pracy samorządowej, nieoceniony wkład i zaangażowanie w rozwój lokalny oraz wspólną troskę o naszą „Małej Ojczyzny”.

Zespół Ludowy Olszyna z Żydowa

kategoria dziedzictwo kulturowe

nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia Zespołu, za całokształt działalności kulturalnej, miłość do śpiewu i godną reprezentację Gminy Polanów na licznych przeglądach w kraju i za granicą.

Grzegorz Mazur - Usługowy Zakład Stolarski „WOODY”

kategoria przedsiębiorstwo

za innowacyjność, aktywne i wszechstronne działania na rzecz rozwoju miasta Polanów, pozytywne kształtowanie gospodarczego wizerunku naszej gminy oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

Jerzy Żelazny

kategoria twórczość literacka

W dowód uznania za imponujący dorobek literacki i całokształt pracy twórczej realizowanej na Polanowskiej Ziemi.

Wyróżnienia - 2023

Sołectwo Rzeczyca Wielka

kategoria aktywne sołectwo

Za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej, podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój i promocję gminy Polanów.

Zespół śpiewaczy Córy Gołogóra

kategoria twórczość ludowa

z okazji jubileuszu 15-lecia działalności za twórczy współudział w kreowaniu artystycznego wizerunku gminy Polanów oraz popularyzację tradycji ludowej.

Artur Dropko

kategoria dziedzictwo kulturowe

za pasję pogłębiania wiedzy na temat historii miasta i gminy Polanów, za pełną zaangażowania pracę na rzecz gromadzenia i opieki nad pamiątkami przeszłości, które są naszym bezcennym dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Statuetka Serce - Podziękowanie 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie

Dyrektor Halina Serwecińska

W dowód uznania za ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka, sprostanie nowym wymaganiom i obowiązkom spowodowanym wojną na Ukrainie.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Dyrektor dr. Marek Stachowicz

W dowód uznania za troskę o życie i zdrowie mieszkańców gminy Polanów, ofiarną służbę, trud i poświęcenie całego personelu medycznego w trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa.

Nagroda Specjalna 2023

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Dyrektor Wiesław Lebioda

Za owocną pracę na wielu obszarach działalności kulturalnej, zaangażowanie, pasję zapał i energię towarzyszącą organizowaniu życia kulturalnego Gminy Polanów.

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2020

Paulina i Radosław Jabłońscy - Piekarnia - Cukiernia Jabłońscy

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju miasta Polanów oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego naszej gminy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

kategoria instytucja

W podziękowaniu za całokształt działań w ramach ochrony i promocji życia i zdrowia mieszkańców gminy Polanów

Jan Perduta - Sołtys Sołectwa Wietrzno

kategoria osobowość

W dowód uznania za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa. Za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi sołectwa

Statuetka Serce - Podziękowanie 2020

Henryk Zabrocki

Prezes koszalińskiego Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dowód uznania za wieloletnią, niestrudzoną i modelową działalność na rzecz dzieci. Za niezwykłą pasję i serce widoczne w każdej podejmowanej inicjatywie

Wyróżnienia - 2020

Sołectwo Żydowo

kategoria aktywne sołectwo

Za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej i podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój, oraz promocję gminy Polanów

Sołectwo Gołogóra

kategoria aktywne sołectwo

Za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji oraz pobudzanie aktywności i wspieranie integracji mieszkańców wsi

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołogórze

kategoria aktywne Koło Gospodyń Wiejskich

Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczynie

kategoria aktywne Koło Gospodyń Wiejskich

Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2019

Marian Hermanowicz - Starosta Koszaliński

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za aktywność i wsparcie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Polanów

Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za aktywność i wsparcie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Polanów

Mirosław Wąsowski Usługi Transportowe MARO TUR

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów

Aleksandra i Tomasz Nowak Firma HandlowoUsługowa PELIKAN

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału przyrodniczego miasta i gminy Polanów

Przedszkole Gminne w Polanowie

kategoria instytucja

Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz najmłodszych oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie

upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Za aktywną działalność na rzecz upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Polanów

ks. Marek Roskowiński Szkolne Koło CARITAS

kategoria inicjatywa społeczna

Za aktywną działalność i realizację inicjatyw społecznych na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2018

Koło Łowieckie "Dzik" w Polanowie

kategoria - edukacja ekologiczna

Za 70-letni okres wszechstronnej działalności na rzecz promocji potencjału przyrodniczego miasta i gminy Polanów

Teofil Rowiński Zakład Budowlano-Drzewny

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów

ks. Tomasz Rembelski Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie

kategoria inicjatywa społeczna

Za aktywność i realizację inicjatyw społecznych na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów

Marian Jagiełło

kategoria Honorowy Dawca Krwi

Za społeczna wrażliwość i odpowiedzialność na rzecz ochrony zdrowia oraz wieloletnie oddawanie krwi potrzebującym.

Zakładowy Klub Badmintona "Maced" Polanów

kategoria upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Za aktywność na rzecz upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Polanów.

Beata i Adrian Nakielscy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

kategoria przedsiębiorstwo

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Henryk Zabrocki

kategoria aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Za szczególną, społeczną, wieloletnią aktywność na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i osobiste wsparcie wszechstronnych działań na rzecz społeczności miasta i gminy Polanów

Środowiskowy Dom Samopomocy "OAZA" w Krągu

kategoria instytucja

Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz podopiecznych oraz promocję i integrację środowiskową śród społeczności miasta i gminy Polanów.

Wyróżnienia - 2018

Ewa i Paweł Smagała Leśny Gościniec

kategoria turystyka

Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz promocję potencjału turystycznego miasta i gminy Polanów

Sołectwo Żydowo

kategoria aktywne sołectwo

Za aktywność w integrowaniu lokalnej społeczności i inicjowanie wszechstronnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Polanów

Statuetka Serce - Podziękowanie 2018

dla miasta partnerskiego Gedern

kategoria - edukacja ekologiczna

Za udzielone wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego budynku przy ul. Zacisze w Polanowie. W obliczu nieszczęścia rodzin dotkniętych żywiołem społeczność partnerskiego miasta GEDERN spontanicznie uruchomiła zbiórkę by pomóc pogorzelcom z Polanowa. Nasi niemieccy partnerzy swoją społeczną wrażliwością i szczerym odruchem serca zasługują na wyrazy największego podziękowania i uznania.

Gryf Ziemi Polanowskiej - 2017
 • Dorota i Henryk Mazur
 • Dawid Kowalik
 • Roman Knopp
 • Andrzej Czajkowski
Wyróżnienie - 2017
 • Sołectwo Rosocha
 • Sołectwo Jacinki
 • Sołectwo Dadzewo
 • Sołectwo Krytno
Statuetka "Serce" - 2017
 • Mieszkańcy Sołectwa Bukowo
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2016
 • Sołtys Roku Czesław Staniszewski – Sołectwo Gołogóra
 • Józef Paluszek
 • Iwona i Krzysztof Szymańscy
 • Aktywne Sołectwo Świerczyna
 • ks. Jan Sosnowski
 • Monika Krok
Statuetka "Serce" - 2016
 • Helena i Stanisław Wolny – serduszko
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2015
 • o. Janusz Jedryszek
 • Daniel Zalas
 • Caritas
 • Agnieszka Gronostaj Grabuś
 • Wrzosy
 • Beata i Norbert Kowalewscy
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2014
 • Krzysztof Dyk
 • o. Janusz Jędryszek
 • Ignacy Włodarczyk
 • Piotr Drewla
 • Jerzy Żelazny
 • „Olszyna”
 • Leszek Siudek
 • Mariola i Robert Stępień
 • Jacek Todys
 • Grzegorz Brodziak
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
 • Klub Abstynenta „Feniks”
 • Polski Związek Wędkarski
 • Sołectwo Jacinki
Gryf Ziemi Polanowskiej - 2013
 • Maced
 • Sławomir Cichoń
 • Zespół Opieki Zdrowotnej
 • Katarzyna Mażulis
 • Jacek Todys
 • Adam Drop
 • MKS Gryf
 • Stanisław Szemraj
 • Iwona i Jan Kłudkowscy
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2018-09-12 14:01:46 2024-01-09 09:59:51 Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów