Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Przebudowa placów zabaw w Polanowie, Garbnie, Jacinkach i Rekowie

Gmina Polanów przystąpiła do realizacji kolejnego projektu w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie.

Dzięki pozyskanym środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dzieci z kilku miejscowości będą miały możliwość korzystania z nowych, porządnych placów zabaw. Inwestycja ma na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców.

Wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego Wykonawcą jest p. Józef Kozłowski z Tychowa. 

Projekt przewiduje oddanie do użytku pięciu nowych placów zabaw już po zakończeniu wakacji zlokalizowanych w miejscowościach:

  • Polanów, ul. Jana Pawła (z przeniesieniem istniejących zabawek oraz wykonaniem ogrodzenia);
  • Polanów, ul. Mariańskie Wzgórze (przebudowa placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia);
  • Rekowo (budowa placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia);
  • Garbno (przebudowa placu zabaw);
  • Jacinki (przebudowa placu zabaw).

Całkowita wartość inwestycji to około 250 000,00 złotych. Projekt otrzymał wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji związanych z działalnością gospodarczą. To doskonały przykład wykorzystania funduszy unijnych do poprawy infrastruktury społecznej i rekreacyjnej w obszarach wiejskich, przyczyniając się do lepszej jakości życia mieszkańców i przyszłych pokoleń.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-08-10 14:28:47 Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów