Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Polanowie

Rozpoczęła się największa z gminnych inwestycji, na jaką udało się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Odbudowa serca miasta kosztować będzie ponad 4.098 tys zł, z czego aż 85% stanowią unijne środki pomocowe. 

Projekt dotyczy rewitalizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej rynku miejskiego (który obecnie służy jako miejscowy parking i plac targowy) i jego otoczenia w centrum Polanowa w celu przywrócenia i nadaniamu nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych. Zakres ca
łościowych prac obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni placu, budowę elementów małej architektury, fontanny posadzkowej, budowę budynku integracji społecznej oraz modernizację ulicy 
Zamkowej i otoczenia zabytkowego kościoła. Obecnie, zgodnie z założeniami umowy, ruszyły prace 
naziemne. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2022 roku.

wartość projektu
4 097 912,49 zł
dofinansowanie
3 483 225,55 zł
dofinansowanie ze środków EFRR
3 073 434,31 zł
dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa
409 791,24 zł

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie
9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

nagranie archiwalne

 

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-09-28 13:47:13 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów