Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Przeprowadzony remont pomostu i zagospodarowanie terenu będzie służyło rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej gminy Polanów. Wykorzystując walory przyrodnicze otoczenia jeziora Kaczego, powstało atrakcyjne miejsce do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Z nowego, bezpiecznego pomostu można będzie podziwiać panoramę zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia.

Pomost przy jeziorze Kaczym od dawna domagał się remontu. W kilku kolejno ogłaszanych przetargach nie było chętnych bądź też pula środków była niewystarczająca. W 2020 roku podpisano z firmą Union Invest Sp. z o.o. z Lipusza umowę na gruntowny remont pomostu i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego.

Zakres prac obejmował gruntowny remont i rozbudowę pomostu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i małą architekturą. Plac został wzbogacony grami i tablicami edukacyjnymi o tematyce ryb i ochrony wód. Niewątpliwie największą atrakcją jeziora Kaczego stanie się podświetlana, pływająca fontanna.

Cel  realizacji zadania to zwiększenie potencjału i popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru objętego LSR poprzez remont starego i budowę nowego pomostu wraz ze ścieżką edukacyjną i zagospodarowaniem terenu. 
Koszt to 442 188,30 zł, dofinansowanie 300 000 zł.  Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-04-07 09:37:15 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Program Czyste Powietrze
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów