Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego w Polanowie

Przeprowadzony remont pomostu i zagospodarowanie terenu będzie służyło rozwojowi zróżnicowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej gminy Polanów. Wykorzystując walory przyrodnicze otoczenia jeziora Kaczego, powstało atrakcyjne miejsce do rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Z nowego, bezpiecznego pomostu można będzie podziwiać panoramę zbiornika i jego bezpośredniego otoczenia.

Pomost przy jeziorze Kaczym od dawna domagał się remontu. W kilku kolejno ogłaszanych przetargach nie było chętnych bądź też pula środków była niewystarczająca. W 2020 roku podpisano z firmą Union Invest Sp. z o.o. z Lipusza umowę na gruntowny remont pomostu i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego.

Zakres prac obejmował gruntowny remont i rozbudowę pomostu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury i małą architekturą. Plac został wzbogacony grami i tablicami edukacyjnymi o tematyce ryb i ochrony wód. Niewątpliwie największą atrakcją jeziora Kaczego stanie się podświetlana, pływająca fontanna.

Cel  realizacji zadania to zwiększenie potencjału i popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych obszaru objętego LSR poprzez remont starego i budowę nowego pomostu wraz ze ścieżką edukacyjną i zagospodarowaniem terenu. 
Koszt to 442 188,30 zł, dofinansowanie 300 000 zł.  Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-02-26 12:46:55 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo Narodowy Spis Powszechny 2021
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo komunikatów dla pacjentów
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
PSE - Partner gminy Polanów
przejdź do góry strony