Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Kaczym

Wzdłuż miejskiego jeziora Kacze, powstała infrastruktura edukacyjna. Ideą tej koncepcji było wykorzystanie wolnej przestrzeni na stworzenie miejsca rekreacji i edukacji, które jednocześnie podnosić będzie świadomość walorów naszego otoczenia. Lokalizacja ścieżki nie jest przypadkowa, znajduje się bowiem w bliskim sąsiedztwie rezerwatu nad rzeką Grabową.

Na ścieżce edukacyjnej, począwszy od nowobudowanego pomostu, aż do placu zabaw, dominują gry plenerowe w konstrukcji drewnianej tj. puzzle, z których można ułożyć obrazki ptaków, charakterystycznych dla tego miejsca. Znajdą się tu również tablice tematyczne z krótkimi informacjami na temat zbiornika „Kacze”, jeziorach i rzekach naszej gminy. Mieszkańcy dowiedzą się jakie ryby żyją w jeziorze a z jakich ryb słynie Grabowa i dlaczego jej część objęta jest rezerwatem.
Znajduje się tu ławostół, przy którym można odpocząć, jak i zagrać w grę planszową. Tuż obok zlokalizowane jest koło wiedzy z pytaniami z sześciu dziedzin m.in. wodne życie, zwierzęta, ciekawostki.
Nowopowstała ścieżka dydaktyczna będzie również pomocą dla nauczycieli lokalnych placówek oświatowych stosujących aktywne metody nauczania. W czasie zajęć dzieci nauczą się postrzegać rzeczywistość przyrodniczą w sposób całościowy poprzez prowadzone w terenie obserwacje przyrody.
Cała ścieżka jest przystosowana dla pieszych, jak i rowerzystów. Miejsce to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu w sposób aktywny i edukacyjny. Warto razem z najbliższymi spędzić czas na łonie natury, poznając piękno naszego regionu. To pierwsza tego typu ścieżka w naszej gminie.

Wartość infrastruktury to koszt bliski 24.600zł, który w całości został sfinansowany z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-04-07 09:37:15 Agnieszka Kaczka
Logo związane z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Program Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów