Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Piękna zachodniopomorska wieś 2018

Zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego pierwszy raz przez Marszałka Województwa konkursu mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej"..

Pokazaliśmy wówczas walory reprezentującej naszą gminę wsi. Ocenie podlegały: dbałość o estetykę i ład przestrzenny, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania  inwestycyjne, środowiskowe i społeczne na rzecz zmiany wizerunku wsi, podejmowane działania wzmacniające tożsamość lokalną i aktywizację mieszkańców, inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 września 2018r. podczas Wojewódzkich Dożynek w Drawsku Pomorskim.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-01-16 10:20:57 2019-01-17 08:21:27 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
logo projekty
logo BIP
Sesja Rady Miejskiej
Zimowe utrzymanie dróg
Zapytaj Burmistrza
Kalendarz imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
przejdź do góry strony