Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Piękna zachodniopomorska wieś 2018

Zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego pierwszy raz przez Marszałka Województwa konkursu mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej"..

Pokazaliśmy wówczas walory reprezentującej naszą gminę wsi. Ocenie podlegały: dbałość o estetykę i ład przestrzenny, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania  inwestycyjne, środowiskowe i społeczne na rzecz zmiany wizerunku wsi, podejmowane działania wzmacniające tożsamość lokalną i aktywizację mieszkańców, inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 września 2018r. podczas Wojewódzkich Dożynek w Drawsku Pomorskim.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-01-16 10:20:57 2019-01-17 08:21:27 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów
przejdź do góry strony