Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Piękna zachodniopomorska wieś 2018

Zgłoszone przez Gminę Polanów do konkursu "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy nas szczególnie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami organizowanego pierwszy raz przez Marszałka Województwa konkursu mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, która 4 lipca odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia "wizji lokalnej"..

Pokazaliśmy wówczas walory reprezentującej naszą gminę wsi. Ocenie podlegały: dbałość o estetykę i ład przestrzenny, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania  inwestycyjne, środowiskowe i społeczne na rzecz zmiany wizerunku wsi, podejmowane działania wzmacniające tożsamość lokalną i aktywizację mieszkańców, inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 września 2018r. podczas Wojewódzkich Dożynek w Drawsku Pomorskim.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-01-16 10:20:57 2019-01-17 08:21:27 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
przejdź do góry strony