Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

2020-03-12 07:57:31

Informacja dotycząca rajdu I Off Road Przystanek Polanów

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi rajdu „I Off Road Przystanek Polanów”, planowanego na dzień 7 marca br. (sobota) informujemy, że Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kierunek Polanów.

2020-03-06 12:08:25

Nabór wniosków na usuwanie azbestu 2020

Nabór wniosków na usuwanie azbestu 2020

2020-02-28 13:56:43

Informacja dotycząca koronawirusa

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacjami na temat koronawirusem.

2020-02-27 11:51:33

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: Urząd Miejski w Polanowie sala nr 11.

2020-02-24 09:03:03

Bukowo - ograniczenia w dostawie wody od 22 lutego

W związku z prowadzonymi pracami dezynfekcyjnymi sieci wodociągowej w miejscowości Bukowo informujemy, że od 22 lutego 2020 roku do odwołania nastąpią ograniczenia w dostawie wody.

2020-02-22 19:12:34

Bukowo i Rochowo - ograniczenia w dostawie wody od 17 lutego

W związku z prowadzonymi pracami dezynfekcyjnymi sieci wodociągowej w miejscowościach Bukowo i Rochowo informujemy, że od 17 lutego 2020 roku do odwołania nastąpią ograniczenia w dostawie wody.

2020-02-17 13:01:56

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

2020-01-28 08:08:08

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa na 2020 rok z terenu gminy Polanów.

2020-01-16 10:24:17

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych

Ustalenie terminów rekrutacji naboru do przedszkoli i klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

2020-01-14 13:08:38

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Polanowie

Informujemy, że w dniach 23, 24 oraz 27 grudnia 2019 roku Urząd Miejski w Polanowie będzie czynny w następujący sposób:

2019-12-18 12:58:27

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 10:00. Miejsce: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.

2019-12-14 22:09:33

Informacja dla przedsiębiorców

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019. )

2019-12-06 12:39:01

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Polanów - 2019/2020

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Polanów w sezonie zimowym 2019/2020

2019-12-04 08:42:11

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu na zadania z zakresu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

2019-11-25 14:44:27

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

2019-11-21 11:29:43

Informacja dla rolników - beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie w roku 2019

Na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.11.2019 (poz. 1104) informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 13 listopada 2019 r. wynosi: 100% limitu.

2019-11-19 14:19:46

Krytno i Sowinko - ograniczenia w dostawie wody od 15 listopada

W związku z prowadzonymi pracami dezynfekcyjnymi sieci wodociągowej w miejscowościach Krytno i Sowinko informujemy, że od 15 listopada 2019 roku do odwołania nastąpią ograniczenia w dostawie wody.

2019-11-15 10:47:24

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 r.

Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie z art. 46 ust 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi.

2019-11-13 11:22:11

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie

2019-10-23 15:01:44

Szkolenie w Koszalinie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.8

Szkolenie w Koszalinie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.8

2019-10-15 10:54:54

Ogłoszenie DLGR - nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

2019-10-14 14:43:00

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

2019-09-19 15:04:39

Krytno i Sowinko - ograniczenia w dostawie wody

W związku z prowadzonymi pracami dezynfekcyjnymi sieci wodociągowej w miejscowościach Krytno i Sowinko informujemy, że od 15 listopada 2019 roku do odwołania nastąpią ograniczenia w dostawie wody.

2019-09-18 12:41:59

Urząd nieczynny w dniu 16 sierpnia 2019

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku (piątek) Urząd Miejski w Polanowie jest nieczynny.

2019-08-12 14:29:17

Wiem, badam się, zapobiegam

Badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego.

2019-08-02 08:08:49

Skrócone godziny pracy w dniu 25 lipca 2019

Urząd Miejski w Polanowie w dniu 25 lipca (czwartek) 2019 roku jest czynny do godz. 13:30

2019-07-22 13:14:44

Wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

2019-07-16 11:31:10

Susza 2019 r. - informacja dla rolników

Burmistrz Polanowa w oparciu o stwierdzony przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Polanów, informuje, że rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód.

2019-07-09 23:24:37

Program Rodzina 500+ od lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

2019-06-28 12:47:19
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo komunikatów dla pacjentów
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów
przejdź do góry strony