Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Przedłużenie naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych

Informujemy, że Burmistrz Polanowa wydał  Zarządzenie Nr 82/24  z dnia  27 czerwca  2024 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Gminie Polanów wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w którym termin na składanie wniosków  o zawarcie  umowy  najmu lokalu mieszkalnego – SIM, został wydłużony do dnia 30 września 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska w Polanowie na III sesji w dniu 26 czerwca 2024r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.

Podjęcie uchwały  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych  wnioskodawców  poprzez  wdrożenie  liberalizujących przepisów  w uchwale regulującej zasady najmu, co pozwoli na zwiększenie szans w dostępie do mieszkań budowanych w formule  społecznego budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie uchwała oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a o jej wejściu  w życie będziemy informować w kolejnym komunikacie. 

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Zarządzenie nr 82/24 Burmistrza Polanowa z dnia 27 czerwca 2024 r.Grzegorz Lipski2024-07-01 15:28:04
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-07-01 15:27:27 Dorota Buczkowska-Szalbierz Agnieszka Kaczka