Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych

znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Gminie Polanów wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Informujemy, że Burmistrz Polanowa wydał  zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym budowanym przez SIM przy ul. Sławieńskiej  w Polanowie.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 16 maja 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. do Urzędu Miejskiego w Polanowie (sekretariat - pok. nr 5). 

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku  znajdują się w zamieszczonych plikach:

  • Zarządzenie nr 52/54  Burmistrza Polanowa z dnia 15 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Gminie Polanów wybudowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
  • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z załącznikami (deklaracja o wysokości dochodów za rok 2023, tabela oceny punktowej kryteriów pierwszeństwa, klauzula informacyjna RODO),
  • Uchwała Nr LXVIII/392/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 maja 2023r.  w sprawie trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Gminie Polanów utworzonych z udziałem Gminy Polanów stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie ze zm. – wersja ujednolicona zawierająca uchwały zmieniające,
  • Prezentacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowalnego w Polanowie - SIM KZN – Zachodniopomorskie.

 

Zapraszamy do składania wniosków 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości  prosimy o kontakt:

Pani Dorota Buczkowska-Szalbierz – sekretarz gminy - tel. 94 3188353, e-mail: d.buczkowska@polanow.eu 

Pani Agnieszka Adamik – SIM KZN Zachodniopomorskie sp. z o.o. w Koszalinie  tel. 606 366 676, e-mail: a.adamik@simzachodniopomorskie.pl

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-05-15 15:19:04 2024-05-15 15:30:50 Dorota Buczkowska-Szalbierz Krzysztof Szypulski