Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

AKTUALNOŚCI

Piknik Naukowy w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie – Fabryka Kompetencji Kluczowych

7 czerwca 2022 r. na dziedzińcu naszej szkoły odbył się Piknik Naukowy, który stanowił zwieńczenie realizacji projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych.  Organizację tego wydarzenia powierzono trójmiejskiemu Centrum Edukacji Smart Lab.

2022-06-23 08:10:01

VIII Odpust Kaszubski

18 czerwca 2022 r. do Maryi Bramy Niebios już po raz ósmy przyjechali kaszubi z całego Pomorza i miłośnicy kaszubskiej kultury, żeby wspólnie się modlić i świętować odpust na Świętej Górze Polanowskiej.

2022-06-22 10:13:29

Warsztaty podsumowujące KKBOF

Zapraszamy na podsumowujące warsztaty diagnostyczno-projektowe do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

2022-06-10 12:21:41

9 mln zł dla Gminy Polanów w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Miło nam poinformować, że Gmina Polanów znalazła się na liście pozytywnie zatwierdzonych wniosków drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

2022-05-31 08:22:47

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie zaprasza Kola Gospodyn Wiejskich na szkolenie 8 czerwca 2022 r

2022-05-30 10:37:18

Wyniki Programu Społecznik 2022

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2022 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. 

2022-05-19 07:48:18

Umowa na dostawę laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Burmistrz Polanowa podpisał umowę na dostawę laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskichz firmą ZETO z Koszalina

2022-05-18 14:03:33

Kolejne działania na rzecz seniorów w gminie Polanów

Gmina Polanów znalazła się w gronie gmin, których działania na rzecz osób starszych zostaną dofinansowane aż z dwóch programów: „Senior plus” oraz „Opieka 75 plus”

2022-05-18 13:24:33

Wizyta byłych mieszkańców Polanowa z Niemiec

16 maja 2022 r. po dwuletniej przerwie, rozpoczęła się kolejna wizyta byłych mieszkańców Polanowa i ich potomków z Niemiec.

2022-05-17 14:22:46

Kosmiczne ceny węgla – podwyżki pow. 500%

Z końcem roku 2021 sygnalizowaliśmy Państwu wzrost cen nośników energii, który wówczas wyniósł 200%. Podwyżki te skutkowały wzrostem obciążeń budżetu gminy w zakresie kosztów utrzymania infrastruktury.

2022-05-16 08:16:13

Gmina Polanów jedną z najbardziej cyfrowych gmin

Miło nam poinformować, że Gmina Polanów zajęła zaszczytne III miejsce w konkursie na najbardziej cyfrową gminę, podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Województwie Zachodniopomorskim.

2022-05-05 10:29:07

Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2022

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza pierwszą edycję konkursu pn. „Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego” 2022.

2022-04-25 10:34:30

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi - największe ekologiczne święto, obchodzone od 1990 roku również w Polsce. To doskonała okazja do upowszechniania właściwych postaw proekologicznych.

2022-04-22 13:32:08

INFORMACJE KKBOF

Wspólnie stwórzmy Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

2022-04-21 10:39:42

Badanie opinii mieszkańców - ewaluacja ex post Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 – 2020

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie we współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 20

2022-04-19 11:02:58

Podpisanie umów pierwszego naboru na termomodernizację budynków jednorodzinnych

Dziś w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy udziale Burmistrza Polanowa, zostały podpisane umowy o powierzenie grantu z Wnioskodawcami pierwszego naboru na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych

2022-04-15 10:57:06

Narada inwestycyjna - rewitalizacja rynku

W piątek, w gabinecie Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego odbyła się specjalna narada, której tematem przewodnim były wytyczne konserwatora zabytków oraz dokumentacja techniczna.

2022-04-12 10:48:22

Rozpoczął się remont 8 gminnych dróg w Polanowie

Gmina Polanów ruszyła z realizacją inwestycji w ramach pilotażowej edycji programu Inwestycji Strateicznych Polskiego Ładu.

2022-04-06 14:53:06

Świetlica wiejska w Żydowie coraz bliżej otwarcia

Zakończyły się prace remontowe mające na celu adaptację części budynku byłej szkoły podstawowej w Żydowie na świetlicę wiejską.

2022-04-06 14:52:25

Podpisanie umowy na remont dachu SP w Nacławiu

W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano wykonawcę na przebudowę dachu Szkoły Podstawowej w Nacławiu.

2022-04-06 14:52:01

Remont dachu w POKiS zakończony

Głównym działaniem było wzmocnienie konstrukcji głównej bryły dachu. Remont wykonany przez firmę Leś dotyczył przebudowy obiektu zakresie zmiany konstrukcji fragmentu dachu oraz wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów konstrukcyjnych poddasza

2022-04-06 14:48:14

Prezentacja powieści Jerzego Żelaznego

24 marca 2022 r. w Bibliotece Publicznej  Miasta Gminy w Polanowie odbyło się spotkanie Czytelników, na którym Jerzy Żelazny prezentował swoją najnowszą książkę  „Śmiech Chryzypa”. 

2022-04-04 08:28:50

Indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomoco

2022-04-04 08:13:28

Nabór uzupełniający - termomodernizacja

Burmistrz Polanowa zaprasza do składania wniosków w naborze uzupełniającym o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

2022-03-25 13:18:08

Rozpoczęcie badań terenowych w celu opracowania diagnozy

21 marca 2022 r. ruszyły badania terenowe służące opracowaniu diagnozy dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym również w zakresie mobilności.

2022-03-23 07:48:08

Rozpoczęcie badań terenowych

W drugiej połowie marca na terenie naszej gminy rozpoczną się badania terenowe służące opracowaniu diagnozy w tym w zakresie mobilności dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

2022-03-11 12:11:07

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Sołtys to bardzo ważna społecznie funkcja, która przypada w zaszczycie tylko prawdziwym liderom wiejskich społeczności. Sołtys to osoba z autorytetem, energią i osiągnięciami, która dobrze zna i rozumie lokalne potrzeby, potrafi słuchać i zachęcić do akty

2022-03-11 07:21:55

VI Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego

W sobotę 5 lutego 2022 r. na hali widowiskowo-sportowej w Polanowie odbył się, z inicjatywy Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, VI Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego.

2022-03-11 07:21:05

Pomagamy Ukrainie - formy pomocy

Gmina Polanów włącza się we wszechstronną POMOC DLA UKRAINY

2022-03-01 12:09:23

Stypendia Burmistrza Polanowa za najlepsze wyniki w nauce

Dziś w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie odbyło się uroczyste wręczenie „Stypendiów Burmistrza” uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Polanów za najlepsze wyniki w nauce w I półroczu 2021/2022.

2022-03-01 08:15:36
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo Polanowska wyprawka
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
BIP ZUK Polanów
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Nieruchomości na sprzedaz. Gmina Polanów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów
przejdź do góry strony