Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

AKTUALNOŚCI

Uwaga - zmiana w Regulaminie Granty PPGR

Uprawnione do składania wniosku jest dziecko/ uczeń pełnoletni, który zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

2021-10-15 08:38:03

Zaproszenie na spotkanie z Koszalińskimi Amazonkami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Koszalińskim Klubem Amazonek

2021-10-14 10:14:38

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela 2021

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Pragniemy Państwu podziękować za pasję i entuzjazm oraz ciągłe podnoszenie jakości pracy w naszych placówkach oświatowych.

2021-10-14 07:36:26

Kolejne medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W poniedziałek 11 października 2021 r. kolejne trzy pary z gminy Polanów świętowały Złote Gody. Medale oraz legitymacje za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, który

2021-10-13 10:22:28

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2022 r.

Burmistrz Polanowa informuje, że prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022.

2021-10-13 10:02:23

Granty PPGR wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Polanowa zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do złożenia

2021-10-12 09:05:20

Zamknięcie placu rynku miejskiego

Urząd Miejski w Polanowie informuje, iż w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu rewitalizacji rynku miejskiego w Polanowie, z dniem 11.10.2021 r. (poniedziałek) plac wykorzystywany dotychczas do celów handlowych i jako miejsca parkingowe zostaje całkowic

2021-10-08 12:07:20

Ekologiczne przedszkolaki

Ekologiczne przedszkolaki pod takim hasłem realizowana jest inicjatywa przy Przedszkolu Gminnym w Polanowie.

2021-10-08 12:00:19

Rower i przyroda to fajna przygoda

Na zakończenie lata a powitanie jesieni w naszej gminie odbyło się kilka inicjatyw, m.in. odbył się rajd rowerowy grupy mieszkańców, która w aktywny sposób spędziła jedną z sobót września. Na ten cel zakupiono koszulki rowerowe w charakterystycznym kolorz

2021-10-08 11:53:29

Wizyta Wicemarszałka na placu budowy rewitalizowanego rynku

Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, odwiedził realizowane na terenie gminy Polanów inwestycje przy finansowym wsparciu samorządu województwa.

2021-10-08 11:47:05

Podpisanie umów na termomodernizację i remont dachu POKiSu

W poniedziałek 4 października br. w Urzędzie Miejskim w Polanowie podpisano kolejne ważne dla rozwoju naszego miasta i gminy umowy. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipsk

2021-10-08 11:41:09

Otwarcie nowego oddziału przedszkola przy SP w Polanowie

Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu wychowaniem przedszkolnym, władze samorządowe Gminy Polanów podjęły decyzję o otwarciu nowego oddziału placówki. Dzięki temu każde dziecko zamieszkałe na obszarze naszej gminy, które na ten rok szkolny, zostało z

2021-09-29 13:12:21

Rewitalizacja: strefa juniora w Polanowie i strefa seniora w Chociminie

Dobiega końca realizacja projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w miejscowości Polanów powstała „strefa juniora” i „strefa seniora” a w Chociminie „strefa dla malucha”, są to również nazwy projektów polegających na placów zabaw i siłowni fi

2021-09-24 14:48:39

OSP w Żydowie z nowymi ubraniami bojowymi dzięki wsparciu PSE

Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie zostanie wyposażona w nowe stroje bojowe. Zakup będzie możliwy dzięki grantowi, który jednostka otrzymała w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergety

2021-09-24 14:43:12

Spotkanie Burmistrza z Kołami Gospodyń Wiejskich

W poniedziałek, 13 września, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego z przedstawicielami najaktywniejszych Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy.

2021-09-22 08:46:39

Grand Prix Amatorów na Szosie - Rowerem przez Polskę w Polanowie

W niedzielę 12 września parking przy centrum przesiadkowym w Polanowie stał się startem i metą dla amatorskich rajdów rowerowych Grand Prix Amatorów na Szosie - Rowerem przez Polskę, odcinka zachodniopomorskiego.

2021-09-22 08:42:16

Polanowski różowy Bieg na szpilkach

Polanowski różowy Bieg na szpilkach

2021-09-22 08:38:07

Zaproszenie dla dzieci i dorosłych do uprawiania uprawiania badmintona

Polanowski Klub Badmintona „Lotka Północy” zaprasza dzieci i dorosłych do uprawiania badmintona.

2021-09-22 08:33:36

Bieg na szpilkach w ramach projektu Kochaj życie

11 września 2021 r. w parku miejskim w Polanowie odbędzie się I edycja Biegu na Szpilkach. Ten zwariowany w formie bieg jest częścią projektu „Kochaj życie”, którego celem jest zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi oraz zdrowy tryb życia.

2021-09-03 13:03:04

Wyjazd dla Rolników na XXXIII Barzkowickie Targi Rolne

Burmistrz Polanowa wraz z Radnym Rady Miejskiej w Polanowie w dniu 11 września 2021 r. organizuje wyjazd dla rolników na XXXIII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2021.

2021-09-02 08:57:58

Gmina Polanów na ogólnopolskich dożynkach

29 sierpnia 2021 r. w Bobolicach odbyło się ogólnopolskie święto plonów „Wdzięczni Polskiej Wsi

2021-08-30 14:50:33

Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 - Rybactwo i Morze

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach

2021-08-27 08:40:47

Jubileusz Złotych Godów Państwa Wandy i Wiasława Kowalkowskich

Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski wręczył kolejnej parze z gminy Polanów medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je Państwo Wanda i Wiesław Kowalkowscy, którzy świętowali jubileusz 50-lecia w małżeństwie, czyli „Złote Gody

2021-08-19 10:01:02

Jubileusz Złotych Godów Państwa Marianny i Ryszarda Mróz

13 sierpnia 2021 r. w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Polanowie odbyła się uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Marianny i Ryszarda Mróz z Garbna. 

2021-08-19 08:46:07

NSP 2021 - Informacja dla osób głuchych i niedosłyszących

Na stronie https://pjm.spis.gov.pl można skorzystać z wideoczatu w Polskim Języku Migowym (PJM). Wybierając wideoczat z tłumaczem migowym, można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego

2021-08-19 07:57:57

Remont drogi na odcinku Polanów-Żydowo w ciągu DW205

Kolejna dobra wiadomość dla użytkowników polanowskich szos. Rozpoczął się remont domagającej się od dawna naprawy, drogi wojewódzkiej na odcinku Polanów - Żydowo w ciągu DW205. 

2021-08-11 08:11:30

Dofinansowanie na usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Polanów

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Polanów – etap III”. 

2021-08-06 10:54:56

Remont drogi na odcinku Jacinki-Polanów w ciągu DW206

Rozpoczęła się zapowiadana wymiana nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku Jacinki-Polanów w ciągu DW206.

2021-08-06 10:23:06

Granty sołeckie dla Sowinka i Buszyna

Dwa sołectwa z gminy Polanów: Sowinko i Buszyno, mogą rozpocząć realizację swoich projektów inwestycyjnych, na które otrzymały wsparcie w kolejnej już edycji marszałkowskiego konkursu „Granty Sołeckie

2021-08-05 11:20:41

Dofinansowanie z WFOŚiGW na zmianę sposobu ogrzewania Szkoły Podstawowej

Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego o mocy 250 kW w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wolności w Polanowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2021-08-04 11:08:11
Logo serwisu internetowego związanego z projektami Unijnymi
Logo Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie
Logo nagrań z sesji Rady Miejskiej w Polanowie
Logo komunikatów dla pacjentów
Logo rolnictwa, środowiska i ekologii
Logo EcoHarmonogram
Logo formularza zapytaj Burmistrza
Logo kalendarza imprez
Nowe wydanie
pws
Gminny system powiadamiania SMS
Nasze filmy na YouTube
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie koszalińskim
Fabryka Kompetencji Kluczowych projekt realizowany przez ZEAO w Polanowie
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH+ 2021
PSE - Partner gminy Polanów
przejdź do góry strony