Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Mobilny urzednik - nowa usługa Urzędu Miejskiego w Polanowie

"Mobilny urzędnik" jest nową usługą oferowaną przez Urząd Miejski w Polanowie, która ma zapewnić mieszkańcom gminy Polanów z niepełnosprawnościami kontakt z urzędem. 

Mobilny urzednik - nowa usługa Urzędu Miejskiego w Polanowie

Do tych, którzy tego potrzebują, już od kwietnia przyjadą urzędnicy, a ich zadaniem będzie pomoc w wielu kwestiach związanych m.in. z:

 • Poświadczeniem i sporządzeniem testamentu:
 • Ewidencją ludności
 • Ewidencją działalności gospodarczej
 • Opłatami za odpady komunalne
 • Usunięciem drzew i krzewów

Głównym celem inicjatywy jest poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z "Mobilnego urzędnika" są tylko mieszkańcy gminy Polanów, którzy:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim stopniu,
 • posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • są w wieku 65+,
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
 • są osobami zależnymi 15+,
 • są opiekunami faktycznych osób zależnych,
 • są opiekunami z pieczy zastępczej.

"Mobilny urzędnik" dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą. Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia w ramach procedury mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Aby skorzystać z usługi "Mobilnego urzędnika" należy dokonać zgłoszenia telefonicznego pod numerem: 94 318 83 29, 94 318 83 51 lub na adres e-mail: um@polanow.eu. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 – 15:00. Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną lub też za pośrednictwem osoby trzeciej (np. sołtysa, członka rodziny, opiekuna faktycznego, sąsiada). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu usługi i znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

Polanowski zespół realizujący usługę, koordynowany jest przez Sekretarza Gminy - Dorotę Buczkowską Szalbierz - uczestniczkę cyklu odpowiednich szkoleń przygotowujących do wdrożenia Projektu w naszej gminie.

Gmina Polanów jest Partnerem projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Regulsamin usługi Mobilny Urzednik2022-04-06 13:03:12
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-04-06 12:58:02 2024-01-04 10:24:30 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
Logo dla senioraLogo dla rodzinyLogo promocyjneLogo pomocowe