Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Polanów dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, hotele, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.)

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), która weszła w życie dnia 6 września 2019 roku, następują ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Polanów.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej (rozumie się przez to także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną lub osobę posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością (sklepy, firmy, hotele itp.)), zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Polanów.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z przedsiębiorstwami wpisanymi do powyższego rejestru poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do przedmiotowych firm:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, kontakt: tel. 508-373-460 lub (94) 348 44 22, e-mail: umowy@pgkkoszalin.pl lub zgloszenia@pgkkoszalin.pl;
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
    Sp. z o.o., ul. Polanowska 43, 76-100 Sławno, kontakt: tel. (59) 810 30 41;
  3. ATF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec, kontakt: tel. (94) 366 42 02, e-mail: kontakt@ATFPolska.com;
  4. Zakład usług Komunalnych i Transportowych S.C. KODEK, ul. Jeziorna 16, 77-200 Miastko, kontakt: (59) 857 28 74, e-mail: kodek7@wp.pl;
  5. REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. Poznań, oddział w Barwicach, ul. Czaplinecka 12, 78-640 Barwice, kontakt: tel. (94) 373 22 11;
  6. „EKOSAN” Sp. z o.o., Chałupy 13B, 76-024 Świeszyno, kontakt: tel. 571 309 499 lub (94) 318 31 94, e-mail: biuro@ekosanodpady.pl.

Zwracamy Państwa uwagę, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-11-07 23:28:55 2020-11-08 23:26:10 Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony