Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Program Moja Woda edycja 2023

Ruszył nabór wniosków do Programu Moja Woda 2023, w ramach którego można dostać dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę w wysokości do 6000 zł.

Program Moja Woda edycja 2023

Dla kogo? 

Beneficjentami Programu „Moja Woda” edycja 2023 mogą być osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.
Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, ze budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienia się zgłoszenia.

UWAGA: definicje nieruchomości oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostały określone w treści programu oraz Regulaminu naboru wniosków.

Jaka kwota dofinansowania?

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 000,00 zł. 

Co obejmuje dofinansowanie?

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji: do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych); do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3.; do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte); do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – "zielone dachy" (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń; do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jak złożyć wniosek? 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. 
  2. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi. Wnioskodawca z Gminy Polanów przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin,  lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami). Podpisany wniosek dostarczony w formie papierowej lub za pośrednictwem ePUAP powinien mieć taką samą sumę kontrolną jak wniosek przesłany poprzez Portal Beneficjenta.

Dodatkowe informacje: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie:

  • Monika Anielska, tel. 94 34-67-212
  • Jadwiga Gancarz, tel. 94 34-67-236
  • Emilia Jankiewicz, tel. 94 34-67-214
  • Maciej Nieckarz, tel. 94 34-67-226
  • Karol Popiel, tel. 94 34-67-215
  • Dorota Tamborska, tel. 94 34-67-219
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-08-09 13:40:59 2023-08-09 13:54:35 Barbara Struś Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony