Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2022 r.

Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie z art. 46 ust 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), prowadzone są prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022.

W związku z powyższym, podmioty zainteresowane podjęciem uprawy w roku 2022 proszone są o zgłoszenie zamiaru prowadzenia w/w upraw na terenie Gminy Polanów. Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w terminie do 10 listopada 2021 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu, nie zostaną uwzględnione.

W zgłoszeniu planowanej na 2022 r. powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych należy ująć:

  • lokalizację uprawy;
  • powierzchnię uprawy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 15, tel. 94 34 80 633

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-10-13 10:02:23 2021-10-13 10:03:03 Grzegorz Lipski Burmistrz Polanowa Krzysztof Szypulski
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony