Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Odpady komunalne – weryfikacja deklaracji

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że rozpoczął się proces kontroli deklaracji odpadowych składanych przez mieszkańców. Kontrola deklaracji polega na sprawdzaniu zgodności zadeklarowanych danych z faktyczną ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Odpady komunalne – weryfikacja deklaracji

W związku powyższym prosimy o weryfikację złożonych przez Państwa deklaracji i aktualizację danych. 

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Polanów, nawet bez zameldowania. Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka). 

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji: 

  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),
  • sprzedaż nieruchomości,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością

Po zakończeniu wstępnego sprawdzenia deklaracji rozpocznie się drugi etap, którym będzie kontrola w trybie administracyjnym, wskutek której, w przypadku nieprawidłowo złożonej deklaracji, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-04-16 13:35:53 2021-04-21 09:29:34 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony