Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zadań w zakresie odbioru wyrobów zawierających azbest, dla gospodarstw rolnych w naszej gminie, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki na wymianę pokrycia dachowego.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie odpadów zawierających azbest, których usunięcie związane jest z częścią inwestycji A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wysokość dofinansowania obejmuje pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Polanów, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 
  • wydrukowane kolorowe zdjęcie składowanego azbestu

Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr.13 , tel. 94 3480357
Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo - stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Szczecinie dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
Załącznik nr 1, Wniosek - usunięcie azbestu z gospodarstw rolnych2024-03-25 12:17:17
Załącznik nr 2, deminimisazbest20242024-03-25 12:17:40
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-03-25 12:16:09 2024-03-25 12:43:18 Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich