Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Informacja o systemie gospodarowania odpadami

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że odbyły się dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Polanów.

Informacja o systemie gospodarowania odpadami

Celem pierwszego przetargu było wyłonienie przedsiębiorstwa, które miało realizować usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy, przez okres trzech lat. Do przetargu przystąpiła jedna firma, oferując cenę znacznie przewyższającą kwotę planowaną na pokrycie systemu gospodarowania odpadami. W takiej sytuacji, aby system gospodarowania odpadami się zbilansował, opłaty pobierane od mieszkańców musiałyby osiągnąć poziom 33 zł za mieszkańca na miesiąc.

W związku z tym, podjęto decyzję o unieważnieniu pierwszego przetargu oraz ogłoszeniu kolejnego, przy czym skrócono czas realizacji usługi do pięciu miesięcy. W drugim postępowaniu również ofertę złożyła wyłącznie jedna firma. Zaoferowane ceny za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych okazały się niższe niż w pierwszym przetargu, jednakże ich poziom jest nadal wysoki. Aktualnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów gminnego systemu i ustalenia wysokości stawki, w oparciu o którą system ten się zbilansuje.

W gminach, w których przetargi na odbiór odpadów zostały już rozstrzygnięte, koszty systemu gospodarowania odpadami lawinowo wzrastają. W gminie Biesiekierz stawka po przetargu wzrosła z 25 zł do 33 zł na mieszkańca, natomiast w gminie Będzino z 17 zł na 36 zł w na mieszkańca na miesiąc.

Istotną przyczyną wzrastających kosztów utrzymania i obsługi systemów gminnych są zmiany w obowiązujących przepisach, które stawiają nowe wymagania przed przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w tym zakresie. Przedsiębiorstwa, realizując swoje obowiązki ponoszą coraz większe wydatki, a to przekłada się bezpośrednio na oferowane ceny.

Gminny system gospodarowania odpadami obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto obsługę systemu i działania w zakresie edukacji ekologicznej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty utrzymania tego systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Wysokość stawki określona przez gminę musi zostać tak skalkulowana, aby system się bilansował.

Przypominamy, że od 01 stycznia 2021 r. na terenie gminy Polanów stawka za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 22 zł na mieszkańca na miesiąc. Na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przetargowym już teraz szacuje się, że niestety nie pokryje ona kosztów utrzymania i obsługi gminnego systemu. W następstwie tego, w najbliższym czasie należy liczyć się z kolejnym wzrostem stawek za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Polanów.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-12-18 09:27:48 2020-12-18 09:30:43 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony