Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Informacja dla rolników, beneficjentów pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 19 października 2023 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że na dzień 19 października 2023 r. wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 100 proc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 9 z późn. zm.).

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-11-02 15:34:16 2023-11-20 09:17:29 Katarzyna Pasieka Krzysztof Szypulski
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich