Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Czyste powietrze, podwyższony poziom dofinansowania uruchomiony!

W dniu 21 października 2020 roku ruszył nabór wniosków do drugiej części Programu „Czyste Powietrze”, skierowanej do obywateli o niższych dochodach, która daje możliwość ubiegania się o większe środki finansowe na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Czyste powietrze, podwyższony poziom dofinansowania uruchomiony!

O wyższe dotacje mogą starać się osoby, które spełniają poniższy warunek:

  • dochód netto w gospodarstwie jednoosobowym jest niższy niż 1960 zł na osobę, 
  • dochód netto w gospodarstwie wieloosobowym jest niższy niż 1400 zł na osobę. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1713).
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu).

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-12-01 11:50:55 Roksana Gryciuk Krzysztof Szypulski
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony