Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

CZYSTE POWIETRZE – zmiany w programie

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że od maja 2020 roku wprowadzono zmiany i nowe zasady w programie „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

CZYSTE POWIETRZE – zmiany w programie

Podwyższony poziom dofinansowania:
Przedsięwzięcia modernizacyjne podzielono na 2 grupy i wskazano maksymalną wysokość dotacji oraz zakres prac dla każdej z nich.

Grupa 1. Maksymalnie 32 000 zł można uzyskać na: 
-  wymianę pieca na ekologiczny, służący do celów ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u  lub zakup i montaż kotłowni gazowej (przyłącze, instalacja, kocioł kondensacyjny, dokumentacja). 

W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

Grupa 2. Maksymalnie 15 000 zł można uzyskać, jeśli przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego pieca na paliwo stałe, na nowoczesne źródło ciepła. 

Taka dotacja może być przyznana na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Zmiany programu w pigułce:

  • Uproszczenie wniosku o dotację. Dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów mogą być zbierane w formie oświadczeń. Poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi.
  • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – maksymalnie 30 dni.
  • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
  • Dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już istniejących, tj. oddanych do użytku
  • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dotacje również dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
  • Okres trwałości inwestycji wydłużono z 3 do 5 lat od daty zakończenia inwestycji. W tym czasie WFOŚiGW może dokonać kontroli przedsięwzięcia i prawidłowości eksploatacji budynku.
  • Zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów. W tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W tym celu włączono do programu sektor bankowy, w którego placówkach będzie możliwa dystrybucja dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze”, jak również pomoc w złożeniu wniosku, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanowie pod numerem telefonu 943480783 lub na stronie czystepowietrze.gov.pl
 

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-06-05 08:05:02 2020-09-16 00:16:09 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka
Logo RolnictwoLogo ŚrodowiskoLogo EkologiaLogo Koło Gospodyń Wiejskich
przejdź do góry strony