Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Zwrot podatku akcyzowego - termin składania wniosków do 1 marca 2020

Każdy rolnik, który chce, odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W związku z pandemią COVID-19 - prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w celu złożenia wniosku o zwrot  podatku akcyzowego pod nr. tel 94 3480783.
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, osoby bez maseczki nie będą obsługiwane.

  • W terminie od 1 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • W terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 01 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 01 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór w/w wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR.
Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (dokument Word).
 

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-01-12 13:47:51 2021-01-13 09:30:58 Małgorzata Eluszkiewicz Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony