Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF

6 celów strategicznych, 21 kierunków działań i aż 130 wiązek projektów w istotnych dla rozwoju regionu sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej to efekt rocznej pracy 23 samorządów Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

09 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się podsumowanie prac i prezentacja ukończonego dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Gmina Miasto Koszalin jest Liderem partnerstwa 23 samorządów, tj. 3 powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego oraz 19 gmin z terenu tych powiatów. 

W 2022 r. w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum czterech firm, które w ciągu roku opracowało dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki finansowej z Unii Europejskiej na realizację inwestycji mających wpływ na rozwój naszego regionu.

W toku prac wytypowano 6 celów strategicznych m.in. rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepsza jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego.  

Do najważniejszych celów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej należy zaliczyć zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów podróżowania, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne w trwały
i odczuwalny sposób.

Dokumenty zostały przygotowane przy aktywnym udziale mieszkańców, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i  przedsiębiorców. W badaniach, ankietach, warsztatach diagnostyczno-strategicznych i spotkaniach konsultacyjnych w Koszalinie, Kołobrzegu
i Białogardzie uczestniczyło ok. 8 000 osób.

Opracowane dokumenty strategiczne stanowią podstawę do podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju 23 samorządów z powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego do 2030 r.

 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030

Prezentacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF ze spotkania z dnia 09.02.2023 r.

Broszura informacyjna Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF na lata 2021-2030

źródło: www.koszalin.pl
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-02-21 08:13:39 Agnieszka Kaczka