Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego

Radni Rady Miejskiej w Polanowie na sesji 26 czerwca 2019 jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Polanowa Grzegorzowi Lipskiemu.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad opracowanym Raportem o Stanie Gminy, który jest nowym obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej  ustawy o samorządzie gminnym. Raport zawiera wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy, wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu.

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok i wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję Rewizyjną radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
Kierując się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium, radni Rady Miejskiej w Polanowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Polanowa Grzegorzowi Lipskiemu.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-07-02 08:54:50 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony