Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Polanowa

Burmistrz Polanowa otrzymał we wtorek 30 czerwca 2020 r. absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni Rady Miejskiej udzielili Grzegorzowi Lipskiemu także wotum zaufania.
 

Rada Miejska w Polanowie obradowała we wtorek, po raz pierwszy od czasów pandemii w formie stacjonarnej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Uchwały związane z udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Grzegorza Lipskiego - Burmistrza Polanowa, były głównymi punktami obrad. Głosowanie poprzedziła prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy za rok 2019, podczas której była okazja do zaprezentowania swoich stanowisk na temat dokumentu.

Dane i informacje przedstawione w raporcie przekonały radnych, którzy w głosowaniu jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Bardzo dobrze oceniono także realizację budżetu za miniony rok. Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2019 r.  wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa. Uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy Polanów za 2019 rok podjęto również jednogłośnie. „Jest pan dobrym gospodarzem od wielu lat, budżet gminy jest stabilny. Świadczy to o dobrej pana pracy” - powiedział na podsumowanie Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wilk.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-07-01 11:00:17 2020-07-02 09:36:30 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony