Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Uwaga - zmiana w Regulaminie Granty PPGR


Uwaga - zmiana w Regulaminie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
Uprawnione do składania wniosku jest dziecko/ uczeń pełnoletni, który zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
W  związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Polanowa zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Polanów do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego .
Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariatach szkół na terenie gminy Polanów oraz  Urzędu Miejskiego w terminie do 25 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu).
Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  • Kopia świadectwa pracy potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej ( zgodnie z poniższym wykazem)
  • dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny)
  • dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje ma temat projektu można  także uzyskań w Urzędzie Miejskim w Polanowie pod numerem telefonu: 94 3480760.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-10-15 08:38:03 Agnieszka Siewiera Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony