Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Umowa na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej podpisana

W piatek 2 grudnia 2022 r. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem umowę na "Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów", dofinansowanie z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Całkowita wartość projektu 308851,85 zł
Dofinansowanie (63,63%) 196522 zł
Wkład własny Gminy Polanów 112329,85 

Cel projektu: Wzmocnienie atrakcyjności obszaru Środkowopomorskej Grupy Działania poprzez budowę i przebudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej. 

Operacja składa się z 2 zadań:

Zadanie 1 - W ramach operacji przy jeziorze Kaczym w Polanowie zaplanowano budowę hangaru na sprzęt pływający ( kajaki, rowerki wodne)

Zadanie 2 - budowa i doposażenie placów zabaw :

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Polanów ul. Różana ( dostawa i montaż karuzela tarczowa, huśtawka podwójna metalowa z mieszanymi siedziskami, huśtawka ważka, czworościan gimnastyczny), zaplanowano demontaż zniszczonych urządzeń i konserwację istniejących;

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Polanów ul. Jana Pawła ( dostawa i montaż huśtawki metalowej pojedynczej, zestawu zabawowego – wóz strażacki, zestawu zabawowego – statek), ) w celu poprawy bezpieczeństwa plac zabaw zostanie ogrodzony; 

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Polanów ul. Mariańskie Wzgórza ( dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo, drabinki/zjeżdżalni, bujaka sprężynowego, ławki, drążka gimnastycznego podwójnego), zostanie również wykonane ogrodzenie terenu rekreacyjnego

budowa placu zabaw w miejscowości Rekowo (  dostawa i montaż karuzela tarczowa, huśtawka podwójna metalowa z mieszanymi siedziskami, huśtawka ważka, 2szt bujaki, zjeżdżalnia, ławka, tablica regulaminowa) w celu poprawy bezpieczeństwa plac zabaw zostanie ogrodzony;

przebudowa placu zabaw w miejscowości Garbno (  dostawa i montaż zjeżdżalni)

przebudowa placu zabaw w miejscowości Jacinki (dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo, huśtawki ważki, bujaka sprężynowego, karuzeli tarczowej, ławki metalowej, tablicy regulaminowej, stołu betonowego do tenisa, zjeżdżalni

W ramach zadania na wszystkich w/w placach zabaw zostaną ustawione kosze do segregacji odpadów oraz tablice informacyjno - promocyjne ukazujące tereny chronione i  szlaki turystyczne na terenie Gminy Polanów.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-12-05 12:15:05 2022-12-05 12:47:30 Agnieszka Siewiera Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony