Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Stypendia Burmistrza dla najlepszych uczniów pierwszego semestru 2023/2024

Zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024 przyniosło ze sobą zasłużony odpoczynek dla uczniów, a także czas na docenienie ich wysiłku i zaangażowania. Gmina Polanów, już tradycyjnie, uhonorowała przyznaniem Stypendium Burmistrza dziesięciu uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Wydarzenie odbyło się 9 lutego 2024 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski wręczył młodym ludziom stypendia w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Wilka, dyrektorów oświatowych placówek z terenu gminy Polanów: Aleksandra Kalinowska (ZSP w Polanowie) i Regina Pooch (Szkoła Podstawowa w Bukowie) oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty Dariusza Kalinowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również dumni rodzice.

Zaszczytne stypendia zostały przyznane uczniom, których osiągnięcia w nauce wyróżniły ich spośród rówieśników.

 

Stypendyści – ZSP w Polanowie

DAGMARA BEDNARZ  (klasa 4 LO – średnia ocen 5,44 ; zach. wzorowe) 
Uczennica ambitna. Dyscyplina pracy i koncentracja w czasie lekcji pomagają jej zdobywać najwyższe wyniki w Liceum.  Dagmara prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Szanuje i rozwija jej dobre tradycje. Godnie reprezentuje szkołę oraz klasę na zawodach sportowych – odnosi sukcesy w zawodach strzeleckich. Zdobyła wiele wyróżnień i nagród w konkursach gminnych jak i ogólnopolskich. Prowadzi wiele wydarzeń i imprez na terenie szkoły, angażuje się w ich przygotowanie. Włącza się w działania ekologiczne takie jak zbiórka surowców wtórnych. Wyróżnia się wzorową postawą i zachowaniem. Ma też zdolności organizacyjne, co można było zauważyć w czasie ostatniej studniówki.

GABRIEL MATUSIAK  (klasa 1 LO – średnia ocen 5,19 ; zach. wzorowe)
Gabriel swoją przyszłość wiąże z wojskowością, dlatego też wybrał profil mundurowy. Uczeń pasjonuje się matematyką i logiką. Z matematyki ma ocenę celującą. Chętnie zgłębia zagadki matematyczno-logiczne. Należy dodać, że swoją widzą dzieli się z kolegami pomagając im w nauce. Zawsze uśmiechnięty, miły i uczynny.

GRZEGORZ STEC 4 LO (klasa 4 LO – średnia ocen 5,0 ; zach. wzorowe)
Uczeń ambitny, wysoko zmotywowany, pracowity i sumienny. Jest bardzo wytrwały i samodzielny. Zawsze przygotowany do zajęć. Samodzielnie rozwija swoje pasje i zainteresowania. Interesuje się rolnictwem. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i systematycznie wzbogacać swoją wiedzę. W kontaktach dba o piękną wypowiedź słowną. W naturalny sposób stosuje na co dzień zasady savoir vivre, ma nienaganne maniery. 

EMILIA PRĄDZYŃSKA  (klasa 7 C – średnia ocen 5,86 ; zach. wzorowe)
Emilia jest uczennicą sympatyczną i koleżeńską. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć. Nauczyciel jest dla niej autorytetem. Uważa na lekcjach. Pod względem zachowania jest przykładem dla innych. Dyscyplina pracy i koncentracja podczas lekcji pomagają uczennicy w zdobywaniu bardzo dobrych ocen.Uczennica prezentuje wysoka kulturę osobistą w szkole i poza nią. Szanuje i rozwija jej dobre tradycje. Godnie reprezentuje szkołę oraz klasę na zawodach, w konkursach kuratoryjnych jak i ogólnopolskich, brała udział m.in. w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły udzielając się w wolontariacie szkolnym np. bezinteresowną pomocą na rzecz Hospicjum, schroniska dla psów. Emilia wzorowo i odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę. Wiedza Emilii znacznie wykracza poza zakres materiału programowego, co wynikało z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.

ALEKSANDRA PRĄDZYŃSKA (klasa 5 A – średnia ocen 5,83 ; zach. wzorowe)
Aleksandra pełni funkcję zastępcy gospodarza klasy, aktywnie działa w samorządzie szkolnym uczestniczyła w licznych konkursach i turniejach, przez co  przyczynia się do pozytywnego wizerunku szkoły. Z dużym zaangażowaniem podchodzi do obowiązku szkolnego. Jest w składzie szkolnej orkiestry dętej; aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły udzielając się w wolontariacie szkolnym np. w bezinteresowną pomocą na rzecz Hospicjum. Aleksandra ma na koncie liczne sukcesy w konkursach plastycznych i fotograficznych, jest m.in. laureatką konkursu „ Mój kościół na Pomorzu”, „Piękno detalu perły architektoniczne”, a ostatnio zdobyła I miejsce w konkursie profilaktycznym ogłoszonym przez Sanepid  „Zadymiony – nie biernemu paleniu”. Udziela się także sportowo, odnosząc sukcesy m.in. w Powiatowych Biegach Przełajowych. 

IGA KASPRZYCKA  (klasa 5 A – średnia ocen 5,33 ; zach. wzorowe)
Iga pełni funkcję gospodarza klasy, jest w składzie szkolnej orkiestry dętej; bierze aktywny udział w wolontariacie szkolnym, godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, zarówno na szczeblu szkolnym , wojewódzkim i krajowym, jej pasją jest badminton. Zdobyła m.in. II miejsce w grze pojedynczej na krajowym turnieju badmintona w Gdyni i III miejsce w grze zespołowej. Iga osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, jest osoba miłą i sympatyczną. 

ALEKSANDER SZALBIERZ  (klasa 7 A – średnia ocen 5,33 ; zach. bardzo dobre)
Aleksander odznacza się dużą kulturą osobistą, jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów. Jest uczniem sumiennym,  zdyscyplinowanym, o wysokiej kulturze osobistej. Pilnie wykonuje swoje obowiązki szkolne uzyskując ze wszystkich przedmiotów bardzo dobre wyniki. Olek jest dociekliwy, wykazuje się zainteresowaniem otaczającego świata. Aleksandra cechuje samodzielność, zaradność, szybkie tempo pracy, bardzo dobra pamięć, zdolność odkrywania nowych, ciekawych, twórczych rozwiązań, a także gotowość do podejmowania trudności. Efektem takiej postawy i własnej pracy jest między innymi zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego i historii. Wiedza Aleksandra znacznie wykracza poza zakres materiału programowego.

Stypendyści – Szkoła Podstawowa w Bukowie

KARINA MATERKA (klasa VII – średnia ocen – 4,93) uczennica ambitna, sumienna, rozwijająca umiejętności w różnych obszarach.  Wyróżnia się wiedzą i wysoką kulturą osobistą. Znajduje czas na rozwój zainteresowań w czasie wolnym od nauki, biorąc udział w zajęciach akrobatyki.  Angażuje się w życie klasy i szkoły.

JULIA MARKOWSKA (klasa VII – średnia ocen 5,07) uczennica systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i uzdolnienia. Jest ambitna, wysoko zmotywowana, bardzo pracowita i sumienna. Zawsze świetnie przygotowana do zajęć. Jej pasją jest granie na gitarze. Angażuje się w życie szkoły uczestnicząc w apelach okolicznościowych.

PATRYK MATUSIAK (klasa VII – średnia ocen 4,86) uczeń bardzo pracowity, wszechstronnie uzdolniony. Chętnie rozwija swoje umiejętności, zarówno z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Patryk odznacza się wysoką kulturą osobistą. Swój czas wolny poświęca na pracę w ZHP w Sianowie.

Serdecznie gratulujemy.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-02-16 14:30:00 2024-03-12 14:03:42 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka