Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Stypendia Burmistrza dla 10 najlepszych uczniów pierwszego senestru

Burmistrz Polanowa przyznał stypendia za pierwsze półrocze dla 10 uczniów szkół podstawowych i LO, dla których Gmina Polanów jest organem prowadzącym, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz spełnili kryteria określone regulaminem.

To kolejny rok, kiedy Burmistrz docenia osiągnięcia uczniów, motywując ich do dalszej pracy, do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań. Nazwiska na liście stypendystów pozostają prawie niezmienione, uczniowie od kilku semestrów skutecznie bronią tytułu najlepszych uczniów w gminie Polanów.

Na uroczystym wręczeniu stypendium w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego obecni byli wyróżnieni uczniowie wraz z dumnymi rodzicami, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Wilka, dyrektorzy szkół: Aleksandra Kalinowska - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie oraz Regina Pooch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowie oraz Dariusz Kalinowski - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie.

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie:
I. Szkoła Podstawowa im Danuty Siedzikówny ps.INKA:

 1. Emilia Prądzyńska klasa (VI c  - średnia ocen 5.67) – pierwsza lokata w szkole i wzorowe zachowanie. Uczennica czynnie zaangażowana w życie klasy i szkoły, zawsze wzorowo wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Bierze  udział w konkursach, imprezach i zawodach sportowych. Jest laureatką konkursu plastycznego – „ Mój kościół na Pomorzu” oraz Mistrzynią Powiatu Koszalińskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Chętnie uprawia gimnastykę taneczną, z wielkimi sukcesami na arenie międzynarodowej. Swoją postawą i kulturą osobistą służy innym za wzór do naśladowania.
   
 2. Aleksander Szalbierz (klasa VI a  - średnia ocen 5.36) – IV lokata w szkole. Uczeń bardzo ambitny, wysoko zmotywowany, pracowity i sumienny. Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Aleksander wykazuje się bogatą wiedzą z j. angielskiego, czego efektem jest zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu konkursu kuratoryjnego z j. angielskiego. Uczeń zawsze punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej. Wzorowo i odpowiedzialnie wywiązuje się z wszystkich obowiązków szkolnych. Aleksander rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, szczególnie z języków obcych, informatyki i muzyki. Uczeń zawsze służy pomocą koleżankom i kolegom oraz szanuje poglądy innych. Cechuje go empatia i wrażliwość dla uczuć innych osób. Olek jest przykładem ucznia, który wzorowo wypełnia obowiązki szkolne.
   
 3. Maja Murawska (klasa VIII c  - średnia ocen 5.27) - V lokata w szkole i wzorowe zachowanie. Uczennica sympatyczna, pogodna i grzeczna. Maja jest osobą ambitną, pracowitą, zaangażowaną, bierze udział w licznych konkursach organizowanych przez szkołę oraz instytucje pozaszkolne. W tym roku szkolnym zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu kuratoryjnego z przedmiotów: matematyka, geografia, fizyka. Maja aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Gra w szkolnej orkiestrze dętej, uczęszcza na zajęcia koła matematycznego i koła języka polskiego. Chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły. Można na niej polegać, jest osobą odpowiedzialną, wywiązującą się z podjętych przez siebie zobowiązań.
   
 4. Oliwia Szelerska (klasa V a  - średnia ocen 5.27) -  V lokata w szkole i wzorowe zachowanie. Oliwia jest uczennicą ambitną, bardzo pracowitą i sumienną. Chętnie bierze udział w konkursach, jest zawsze przygotowana do zajęć. Odpowiedzialnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. Systematycznie i chętnie wzbogaca swoją wiedzę. Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji. Prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Jest otwarta na potrzeby rówieśników, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Oliwię cechuje empatia i wrażliwość dla uczuć innych ludzi. Inicjuje i propaguje podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły, zawsze świetnie wywiązując się z ich realizacji.

II. Liceum Ogólnokształcące:

 1. Dagmara Bednarz (klasa 3 LO  - średnia ocen 5.40) – pierwsza lokata w szkole, i wzorowe zachowanie. Uczennica bardzo sumienna, aktywnie działająca na rzecz szkoły i klasy. Cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich kolegów i koleżanek, zawsze służy wsparciem. Dagmara bierze udział w wielu konkursach oraz projektach organizowanych na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Angażuje się w organizację, prowadząc większość imprez szkolnych, takich jak apele czy uroczystości szkolne oraz wydarzenia na rzecz społeczności lokalnej. Dagmara reprezentuje Szkolny Klub Sportowy Grad we wszystkich zawodach strzeleckich, w których osiąga bardzo wysokie wyniki. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów.
   
 2. Grzegorz Stec (klasa 3 LO  - średnia ocen 5.08) – druga lokata w szkole i wzorowe zachowanie. Uczeń bardzo pracowity, z dużą motywacją wewnętrzną do osiągania zamierzonych celów, ciekawy nowych wiadomości. Grzegorz z chęcią rozwija swoje umiejętności zarówno z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Uczeń z wysoką kulturą osobistą.
   
 3. Patrycja Wiśniewska (klasa 1 LO  - średnia ocen 5.0) – trzecia lokata w szkole. Uczennica pełni funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, jest inicjatorką wielu zrealizowanych pomysłów, szanuje i rozwija dobre tradycje szkolne. Patrycja wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach wiedzowych, ale także w zawodach strzeleckich, zaangażowana w działalność na rzecz innych osób w ramach wolontariatu szkolnego. Zawsze punktualna i zdyscyplinowana, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone obowiązki, które wypełnia wzorowo.

Szkoła Podstawowa w Bukowie

 1. Karina Materka (klasa VI – średnia ocen – 5,25) uczennica wszechstronnie uzdolniona, osiągająca wysokie wyniki w nauce. Zajęła III miejsce w gminnym konkursie na „Szopkę Bożonarodzeniową”. Znajduje czas na rozwój zainteresowań w czasie wolnym od nauki, biorąc udział w zajęciach akrobatyki. Angażuje się w życie klasy i szkoły.
   
 2. Julia Markowska (klasa VI – średnia ocen 5,25) uczennica zawsze punktualna i zdyscyplinowana o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone zadania. Julia jest przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych. Jej pasją jest czytanie książek. Angażuje się w życie szkoły uczestnicząc w apelach okolicznościowych.
   
 3. Natan Radomski (klasa VI – średnia ocen – 4,92) uczeń bardzo ambitny, który potrafi wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę w czasie wykonywania zadań. Uczeń bardzo empatyczny dzielący się chętnie swoją wiedzą z kolegami z klasy. Pełni funkcję gospodarza klasy. W wolnym czasie uwielbia jeździć na rowerze, który stał się jego pasją.
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-03-02 10:48:38 2023-03-03 10:23:02 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka