Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Spotkanie informacyjne dotyczące proekologicznych programów dotacyjnych

W dniu 03.10.2019 r. z inicjatywy Burmistrza Polanowa odbyło się trzecie spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące możliwości pozyskania przez mieszkańców dotacji na działania proekologiczne, odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, termomernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach.

Spotkanie informacyjne dotyczące proekologicznych programów dotacyjnych

Spotkanie odbyło się w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, przy udziale Fundacji GlobalEco, której przedstawiciele omówili szczegółowo programy:

  • MÓJ PRĄD – program prosumencki, dedykowany wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego odbiorcami mogą być osoby fizyczne.
  • AGROENERGIA – program kierowany wyłącznie do rolników indywidualnych, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.
  • ENERGIA PLUS – program dla przedsiębiorców, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.
  • CZYSTE POWIETRZE – program priorytetowy skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Podczas spotkania prezentowano główne założenia programów, omówiono rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, a także przedstawiono sposób składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Po prezentacji, zgromadzeni mieszkańcy Gminy Polanów, zadawali liczne pytania, na które prowadzący starali się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji na temat możliwości dofinansowania oraz dokumentów aplikacyjnych, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Polanowie, bud. B, pokój nr 14.
Fundacja GlobalECO oferuje odpłatną pomoc mieszkańcom przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, wykonaniu projektów instalacji, przeprowadzeniu audytu energetycznego budynków, odbioru technicznego instalacji, aż po audyt powykonawczy.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-10-06 15:17:51 2019-10-08 08:24:47 Justyna Plucińska Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony