Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Regulacje w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Urząd Miejski w Polanowie uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, tj. ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875), regulacje w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców nie ulegną zmianie do końca bieżącego roku.  

Regulacje w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne) na obowiązujących dotychczas zasadach oraz zgodnie z aktualnym harmonogramem. 

Stawka za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie nie ulega zmianie i pozostaje w wysokości 16 zł za jednego mieszkańca na miesiąc.
Stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne pozostają bez zmian.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, stawka za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie wynosić 22 zł za jednego mieszkańca na miesiąc. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, hotele itp.),  właściciel lub inny podmiot władający nieruchomością zobowiązany jest  zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Polanów.

Przypominamy, że obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju – wprowadzono w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która miała miejsce we wrześniu 2019 r.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-06-16 08:52:40 2020-06-16 11:14:22 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony