Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Przypomnienie o obowiązkowym oświadczeniu i opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Urząd Miejski w Polanowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż 31 stycznia 2024 roku mija ostateczny termin składania oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku oraz regulowania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Właściciele przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub na wynos są zobowiązani do składania corocznych oświadczeń dotyczących wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Oświadczenie to należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku, jednocześnie dokonując opłaty rocznej za korzystanie z udzielonego zezwolenia. Opłatę można uiścić jednorazowo do 31 stycznia lub w ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
Opłata podstawowa roczna wynosi:

  • 525 zł dla zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł dla zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyłączeniem piwa),
  • 2100 zł dla zezwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu.

Należy pamiętać, że opłata może być podwyższona w przypadku przekroczenia określonych limitów wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku.
W sytuacji nabycia zezwolenia w trakcie roku, opłata jest proporcjonalna do okresu ważności zezwolenia.
Wpłaty za korzystanie z zezwoleń można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie:
Adres: ul. Wolności 4,
Bank Spółdzielczy Sławno, Oddział w Polanowie - nr rachunku: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.


W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia br., przedsiębiorca ma możliwość dopełnienia tego obowiązku w ciągu kolejnych 30 dni, ale wraz z dodatkową opłatą w wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie uiści rat w ustalonych terminach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), ma możliwość ich regulacji w ciągu kolejnych 30 dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

Niezłożenie oświadczenia lub brak uregulowania opłaty w terminie przewidzianym przez prawo skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tego powodu, może złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Podstawa prawna: art. 18  i art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151).

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-01-11 08:09:49 2024-01-11 08:11:51 Gabriela Mikołajczak Agnieszka Kaczka