Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Program Rodzina 500+ od lipca 2019 r. - bez kryterium dochodowego

 • Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
 • Od lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe. Oznacza to, że rodzice nie będą musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu ułatwione zostanie składanie wniosków drogą elektroniczną.
 • Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.     
 • M-GOPS w Polanowie wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać osobiście informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
 • Od 1 lipca 2019r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019r.
 • W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone w:

 • lipcu 2019r. (elektronicznie) lub sierpniu 2019r. - świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019 r. zostanie wypłacone do końca października 2019r.,
 • wrześniu 2019r. - świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019r. zostanie wypłacone do końca listopada 2019r.,
 • październiku 2019r. - świadczenie z wyrównaniem jedynie od października 2019 r. zostanie wypłacone do końca grudnia 2019r.,
 • listopadzie 2019r.- świadczenie z wyrównaniem jedynie od listopada 2019r. zostanie wypłacone do końca stycznia 2020r.,
 • okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. - świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku zostanie wypłacone do końca lutego 2020 r.

Nie ma możliwości złożenia wniosków w formie papierowej w miesiącu lipcu 2019r. a wnioski które, wpłyną skutkują odmową wszczęcia postępowania!

Ponadto przypominamy, że od 1 lipca 2019r. można składać wnioski o Dobry Start (300+), świadczenie wychowawcze (500+) oraz świadczenia rodzinne online poprzez:
1) Ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
2) PUE ZUS
3) bankowość elektroniczną.

Prosimy o zwrócenie uwagi, czy adres w Państwa banku jest zgodny z adresem zamieszkania, gdyż rozbieżność w tej kwestii może spowodować przekierowanie wniosku do innego Organu, właściwego miejscowo.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

WAŻNE! Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków metodą tradycyjną, papierową z programu Dobry Start (300+), świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Formularze wniosków dostępne są w siedzibie M-GOPS w Polanowie
Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, ul. Wolności 7:
→ poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 7.00 – 13.00
→ czwartek w godzinach 7.00 – 13.00, 15.00 – 16.30

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-06-28 12:47:19 Halina Serwecińska Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony