Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych !!!  Gmina Polanów zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych dotyczące chęci przystąpienia do Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"
 

dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na: 
a) wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
b) modernizację centralnego ogrzewania;
c) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);  
d) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
e) dokumentację projektową dotyczącą powyższego zakresu; 
1.    Przez budynek wielorodzinny mieszkalny należy rozumieć budynek, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne, a Beneficjentem końcowym może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego.
2.    Uwaga !!! rozpoczęcie przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie potencjalnego Beneficjenta z gminą, co oznacza, że zadania już wykonane lub rozpoczęte nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. 
3.    Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:
- podstawowym - do 30% kosztów  kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;
- najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł; 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej  do dnia 06.12.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Polanowie – Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Wolności 4, 76 – 010 Polanów, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: p.piotrowski@polanow.eu.

Wszystkie informacje dotyczące programu "Ciepłe Mieszkanie" będą udzielane  pod nr. telefonu: 94 34 80 357; 
Więcej szczegółów dotyczących programu na stronie:  
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/
 
UWAGA!!! 
Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie!
Celem ankiety jest zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na  wymianę źródeł ciepła oraz poprawie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu  
6 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00.
w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Polna 4 w Polanowie.

Spotkanie dotyczące systemów grzewczych będzie prowadzone przez firmę ProjektyECO z Miastka.   www.projektyeco.pl

W dniu spotkania również będzie możliwość wypełnienia i pozostawienia ankiety przez mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
ankieta - cieple mieszkanieJustyna Plucińska2022-11-30 13:21:05
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-11-30 13:20:00 Justyna Plucińska Agnieszka Kaczka