Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie

w dniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 10:00. Miejsce: sala nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

I.    Sprawy organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad, wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad
3.    Głosowanie porządku obrad w przypadku sytuacji opisanej w ust.2 (bezwzględna większość głosów)
4.    Informacja o protokole z VII sesji Rady Miejskiej
II.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy między Sesjami Rady Miejskiej
III.      Stan dróg publicznych na terenie Gminy Polanów (gminne, powiatowe, wojewódzkie)
1)    Opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
IV. Ocena  pracy i funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie
1)    Sprawozdanie Dyrektora ZUK
2)    Opinia Komisji Budżetowej i Infrastruktury
V. Wystąpienia obywatelskie – godz. 12.00
VI.    Informacja Przewodniczącego  o ilości i treści interpelacji i zapytań pisemnych, które wpłynęły od ostatniej sesji.
VIII. Wnioski i zapytania sołtysów
IX. Podjęcie uchwał:
1)    Uchwała Nr VIII/70/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok
2)    Uchwała Nr VIII/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Polanów nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym od osoby prywatnej
3)    Uchwała Nr VIII/72/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie za 2018 rok.
X.    Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
XI.    Zakończenie obrad VIII  sesji Rady Miejskiej.        

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie
/-/ Józef Wilk

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-04-18 13:45:10 Józef Wilk Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony