Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Polanowska Gala Samorządowa - podsumowanie roku 2023

W miniony czwartek, 1 lutego 2024 roku, sala widowiskowa Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia - Polanowskiej Gali Samorządowej. Zanicjowana w 2013 roku przez władze samorządowe Gminy Polanów uroczystość jest podsumowaniem osiągnięć minionego roku oraz prezentacją planów na przyszłość. Jednocześnie jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy aktywnie wspierają i uczestniczą w rozwoju gminy.

Na zaproszenie Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Wilka odpowiedziało liczne grono gości, wśród których znaleźli się radni, sołtysi, pracownicy urzędu, przedstawiciele samorządu szczebla powiatowego, służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu (działające na terenie gminy Polanów), przedstawiciele stowarzyszeń, zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich, duchowieństwo oraz lokalni przedsiębiorcy.

Uroczystość prowadzili Wiesław Lebioda i Dariusz Kalinowski - radni Rady Powiatu Koszalińskiego, którzy na co dzień pełnią funkcje dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. Na początku głos zabrał Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, który przedstawił krótkie podsumowanie pracy samorządu w 2023 r. na rzecz rozwoju miasta i gminy Polanów oraz wydarzenia, którymi w minionym roku żyli mieszkańcy.


Obok podsumowania działań gminy, głównym punktem spotkania było wyróżnienie osób i instytucji, które szczególnie zaangażowały się w wspieranie samorządu Gminy Polanów. Kolejnym etapem była ceremonia wręczenia okolicznościowych statuetek, takich jak Gryf Ziemi Polanowskiej, Podziękowania - Serce i Wyróżnienia. W tym roku zaszczytne nagrody trafiły w natępujące ręce: 

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ w kategorii BEZPIECZEŃSTWO
Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie
z okazji jubileuszu 115-lecia Jednostki, za całokształt działalności przeciwpożarowej oraz ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Polanów.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ w kategorii SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
Miejski Klub Sportowy „GRYF” w Polanowie
za niesłabnącą pasję w aktywności sportowej oraz wyjątkowe zaangażowanie w działania wspierające zrównoważony rozwój sportu, turystyki i rekreacji w gminie Polanów.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO
PPH INTER-PACK Grzegorz Mularczyk
za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy Polanów.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ w kategorii INSTYTUCJA
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
w uznaniu za działalność edukacyjną i wychowawczą służącą kolejnym pokoleniom mieszkańców Gminy Polanów z podziękowaniem za dbałość o wysoką jakość kształcenia oraz tworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

PODZIĘKOWANIE - SERCE
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Polanowie
w uznaniu za kształtowanie wśród młodzieży postaw prospołecznych, szerzenie idei wolontariatu oraz aktywny udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym gminy Polanów.

PODZIĘKOWANIE - SERCE
Dr Piotr Benedykt Zientarski
w podziękowaniu za aktywność i wsparcie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Polanów.

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII ROLNICTWO
BARĆ BARTCZAKÓW - Krystyna i Grzegorz Bartczak
w uznaniu za aktywne działanie i upowszechnianie pszczelarstwa oraz promocję potencjału rolniczego gminy Polanów w regionie.

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII AKTYWNE SOŁECTWO
Sołectwo Wielin
za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej, podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój i promocję gminy Polanów.

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
Grzegorz Szafoni
w uznaniu dorobku w dziedzinie twórczości literackiej oraz zaangażowanie w kształtowanie kulturalnego wizerunku gminy Polanów.

Następnie głos zabrał Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, który podsumował owocną współpracę samorządów i podzielili się perspektywami na nadchodzące lata. Oficjalną część spotkania zakończył symboliczny gest wzniesienia toastu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie Józefa Wilka wraz z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców gminy Polanów. Uroczystość zakończono występem zespołu muzycznego.

Zobacz prezentację - Podsumowanie Roku 2023

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-02-02 17:02:23 2024-02-19 11:12:56 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka