Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Polanowska Gala Samorządowa

W piątek, 10 lutego 2023 r. w sali widowiskowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się Polanowska Gala Samorządowa. Jest to zainaugurowane w 2013 roku przez władze samorządowe Gminy Polanów uroczyste spotkanie, które w założeniu ma być chwilą poświęconą na podsumowanie roku poprzedniego i przedstawienie planów na przyszłość, a jednocześnie swoistym podziękowaniem wszystkim osobom, które aktywnie wspierają i uczestniczą w rozwoju gminy.

Na zaproszenie Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Wilka odpowiedziało wiele osób: obok polanowskich radnych, sołtysów i pracowników urzędu, obecni byli również przedstawiciele władz samorządu szczebla powiatowego i wojewódzkiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i powiatu (działających na terenie gminy Polanów), przedstawiciele stowarzyszeń, zespołów ludowych, duchowieństwa, a także lokalni przedsiębiorcy.

Uroczystość prowadzili radni Rady Powiatu Koszalińskiego: Wiesław Lebioda i Dariusz Kalinowski, na co dzień dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Na początku głos zabrał Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, który również witając wszystkich i dziękując za przybycie, przedstawił krótkie podsumowanie pracy w 2022 r. na rzecz rozwoju gminy i wydarzenia, którymi w minionym roku żyli mieszkańcy.

Ponieważ obok podsumowania działalności Gminy, głównym zamysłem organizowania uroczystości jest podziękowanie ludziom i instytucjom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w gronie wspierających samorząd Gminy Polanów, kolejnym punktem spotkania było wręczenie okolicznościowych statuetek: Gryfa Ziemi Polanowskiej, Podziękowań - Serce i Wyróżnień. W tym roku zaszczytne nagrody otrzymali:

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ, Kategoria: OSOBOWOŚĆ
PIOTR GÓRNIAK
Zastępca Burmistrza w latach 1998 – 2021
za całokształt długoletniej pracy samorządowej, nieoceniony wkład i zaangażowanie w rozwój lokalny oraz wspólną troskę o naszą „Małą Ojczyznę”.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ, Kategoria: DZIEDZICTWO KULTUROWE
ZESPÓŁ LUDOWY OLSZYNA Z ŻYDOWA
nagroda z okazji jubileuszu 40-lecia Zespołu, za całokształt działalności kulturalnej, miłość do śpiewu i godną reprezentację Gminy Polanów na licznych przeglądach w kraju i za granicą.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ, Kategoria: TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
JERZY ŻELAZNY
W dowód uznania za imponujący dorobek literacki i całokształt pracy twórczej realizowanej na Polanowskiej Ziemi.

GRYF ZIEMI POLANOWSKIEJ, Kategoria: PRZEDSIĘBIORSTWO
GRZEGORZ MAZUR Usługowy Zakład Stolarski „WOODY”
za innowacyjność, aktywne i wszechstronne działania na rzecz rozwoju miasta Polanów, pozytywne kształtowanie gospodarczego wizerunku naszej gminy oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

STATUETKA SERCE - PODZIĘKOWANIA
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLANOWIE
w dowód uznania za ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka, sprostanie nowym wymaganiom i obowiązkom spowodowanym wojną na Ukrainie.

STATUETKA SERCE - PODZIĘKOWANIA
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE
w dowód uznania za troskę o życie i zdrowie mieszkańców gminy Polanów, ofiarną służbę, trud i poświęcenie całego personelu medycznego w trudnym czasie walki z pandemią koronawirusa.

WYROŻNIENIE, Kategoria: AKTYWNE SOŁECTWO
SOŁECTWO RZECZYCA WIELKA
za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej, podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój i promocję gminy Polanów.

WYROŻNIENIE, Kategoria: TWÓRCZOŚĆ LUDOWA
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY CÓRY GOŁOGÓRY
z okazji jubileuszu 15-lecia działalności za twórczy współudział w kreowaniu artystycznego wizerunku gminy Polanów oraz popularyzację tradycji ludowej.

WYROŻNIENIE, Kategoria: DZIEDZICTWO KULTUROWE
ARTUR DROPKO
za pasję pogłębiania wiedzy na temat historii miasta i gminy Polanów, za pełną zaangażowania pracę na rzecz gromadzenia i opieki nad pamiątkami przeszłości, które są naszym bezcennym dziedzictwem kulturowym i historycznym.

NAGRODA SPECJALNA  
POLANOWSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU
Za owocną pracę na wielu obszarach działalności kulturalnej, zaangażowanie, pasję zapał i energię towarzyszącą organizowaniu życia kulturalnego Gminy Polanów.


Następnie głos zabrali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj i Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz. Podsumowali dobrą współpracę samorządów i podzielili się planami na przyszłe lata.

Finałem części oficjalnej był toast wzniesiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie Józefa Wilka z najlepszymi życzeniami dla mieszkańców gminy Polanów.

Zakończenie Gali uświetnił występ zespołu muzycznego, w wykonaniu TRIBUTE TO WODECKI.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-02-11 13:49:13 2024-02-21 09:52:13 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka