Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych

W czwartek 16 lutego br., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań miasta i gminy Polanów na rok 2023.

W tegorocznym otwartym konkursie ofert udział wzięło 6 organizacji pozarządowych, które złożyły łącznie 7 ofert.

Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał umowy, na łączną kwotę dotacji 224.800,00 zł, z następującymi oferentami:

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w oparciu o dyscypliny sportu:

  • UKS Grad Polanów, Gradowe Wzgórze 5 76-010 Polanów na realizację zadania pt. „Szachy, strzelectwo w Polanowie”,
  • MKS Gryf Polanów, Polna 4 76-010 Polanów na realizacje zadania pt. „MKS Gryf Polanów nasza przyszłością jest”;

Zadanie 2. Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

  • Bank Żywności w Nowych Bielicach ul. Kwiatowa 39, 76-039 Biesiekierz na „Pozyskiwanie nieodpłatne żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”,
  • Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Dystrybucję żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Polanów”;

Zadanie 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

  • Klub Abstynenta Feniks w Polanowie, ul. Jana Pawła II 1 76-010 Polanów na „Prowadzenie Klubu Abstynenta”,

Zadanie 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  • Stowarzyszenie Izba Pamięci i Ziemi Polanowskiej ul. Grabowa 3/3 76-010 Polanów na „Prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej".
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-02-17 11:01:27 2023-02-17 11:04:18 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka