Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt

Burmistrz Polanowa informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 poz. 1161), osoby zainteresowane, zamieszkałe na terenie Gminy Polanów, mogą wnioskować o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w ww. rozporządzeniu, tj.:
1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy 
w gospodarstwie rolnym,
6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową burmistrza.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sekretariacie – pok. nr 5, w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Wniosek, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym - jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.


Z wnioskiem, mogą wystąpić również:
1) sołtys lub
2) izba rolnicza, lub
3) związek zawodowy rolników, lub
4) organizacja społeczno-zawodowa rolników, lub
5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
oświadczenie kondydata o posiadanym stażu prazy w gospodarstwie rolnymBurmistrz Polanowa Grzegorz Lipski2020-08-05 07:40:29
oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymiBurmistrz Polanowa Grzegorz Lipski2020-08-05 07:40:58
wniosek o powolanie na rzeczoznawcęBurmistrz Polanowa Grzegorz Lipski2020-08-05 07:42:04
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-08-05 07:38:36 2020-10-23 13:18:22 Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony