Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Oficjalne otwarcie Klubu Senior+

W czwartek, 9 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Polanowie z udziałem kilkudziesięciu osób: uczestników Klubu Senior+ oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawicieli władz samorządowych oraz działających w naszej gminie instytucji i organizacji.

Część oficjalna odbyła się w sąsiadującej części szkoły podstawowej. Po przemówieniach Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie Haliny Serwecińskiej, w dobry humor uczestników spotkania wprowadził artystyczne występy najmłodszych wychowanków Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.
Nastepnie mialo miejsce uroczyste przecięcie wstęgi, symbolizujące oficjalne otwarcie Klubu, który od tej pory ma służyć seniorom z naszej gminy.

Ideą powstania Klubu Seniora jest integracja, wsparcie i aktywizacja osób starszych. Oferta Klubu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Polanów w wieku powyżej 60 lat.  Klub stwarza seniorom możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Na potrzeby utowrzenia Klubu, w ubiegłym roku Gmina Polanów zaadaptowała część pomieszczeń na parterze szkoły podstawowej przy ul. Wolności. W tym roku dzięki pozyskanym środkom w wysokości 108 000 zł z Programu wieloletniego "Senior+", oraz środkom własnym Gminy - 27 000 zł, możliwe bylo kompleksowe wyposażenie Klubu.

Klub Senior+ prowadzi M-GOPS Polnów, w ramach swojej działalności.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2023-02-11 13:45:04 2023-10-12 14:36:30 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka