Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Od 14 czerwca 2021 roku wznawiamy bezpośrednią obsługę interesantów

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że od dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę interesantów, która odbywać się będzie z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wszystkie sprawy urzędowe załatwiane będą w następujący sposób:

  1. osobiście - bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się w będzie w budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie w czasie osobistej wizyty na określonym stanowisku obsługi;

W tym celu otwarte zostaje wejście do budynku B (wejście od podwórza).

Po wejściu do budynku B prosimy naszych interesantów o zachowanie wszystkich nakazanych prawem środków ostrożności:

  • założenie maseczki zasłaniającej nos i usta,
  • dokonanie pomiaru temperatury przez urządzenie znajdujące się w wyznaczonym miejscu w holu budynku B,
  • dezynfekcję rąk preparatem znajdującym się w wyznaczonym miejscu w holu budynku B,
  • zachowanie dystansu w sytuacji wystąpienia kolejki oczekujących na przyjęcie do danego biura.

Wejście do budynku A Urzędu od strony ulicy Wolności pozostaje nieczynne.

W sytuacji wystąpienia po stronie naszych interesantów ewentualnych obaw związanych z osobistym stawiennictwem w celu załatwienia sprawy w Urzędzie - wynikających z trwającego ogólnokrajowego zagrożenia epidemiologicznego - bez zmian pozostaje dostępność załatwiania urzędowych spraw w następujących formach:

  1. korespondencyjnie - przesyłki listowe dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez wrzut do skrzynki podawczej usytuowanej przy wejściu do budynku Urzędu od ul. Wolności,
  2. elektronicznie - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Urzędu um@polanow.eu, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP lub portal gov.pl w zakładce usługi dla obywatela,
  3. telefonicznie – telefony do Urzędu - 943188351, 943188329 oraz wykaz telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Polanowie.
  4. faxem – nr telefonu 943188387.

Powyższe formy załatwiania spraw urzędowych są nadal preferowane.

W przypadku rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zaostrzenia ogólnokrajowych nakazów i zakazów zastrzega się wprowadzenie ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miejskim w Polanowie.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2021-06-09 11:14:15 Dorota Buczkowska-Szalbierz Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony