Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Noworoczne Spotkanie Samorzadowe

W ostatni dzień stycznia 2020 r. w sali koncertowej Domu Kultury, odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Był to wieczór podsumowań, podziękowań i życzeń powodzenia na nowy rok. Gospodarzami spotkania byli Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie Józef Wilk. O oprawę i atmosferę spotkania starannie zadbali pracownicy Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Noworoczne Spotkanie Samorzadowe

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Polanów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i pomocniczych, duchowieństwo, lokalni przedsiębiorcy oraz osoby, które czynnie angażują się w rozwój i promocję miasta i gminy Polanów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Poseł na Sejm RP Piotr Zientarski, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, Radni Rady Powiatu Koszalińskiego Dariusz Kalinowski i Wiesław Lebioda.

Spotkanie rozpoczęto od premiery filmu promocyjnego „Polanów Góry Północy” oraz zaprezentowania, przyjętego na ostatniej sesji Rady Miejskiej, logotypu Gminy Polanów.
Wydarzenie było doskonałą okazją do podsumowania inicjatyw i działań podejmowanych przez samorząd Gminy Polanów w 2019 roku, co też uczynił Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski w obszernej prezentacji.

W trakcie Noworocznego Spotkania Samorządowego wręczono doroczne honorowe odznaczenia „Gryfa Ziemi Polanowskiej". Laureatami za rok 2019 zostali:

Paulina i Radosław Jabłońscy - Piekarnia - Cukiernia Jabłońscy
w kategorii przedsiębiorstwo
Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz rozwoju miasta Polanów oraz pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego naszej gminy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie
kategoria instytucja
w podziękowaniu za całokształt działań w ramach ochrony i promocji życia i zdrowia mieszkańców gminy Polanów

Jan Perduta - Sołtys Sołectwa Wietrzno
kategoria osobowość
W dowód uznania za 40 lat pełnienia funkcji sołtysa. Za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi sołectwa

Przyznana została również „Statuetka Serce”, którą otrzymał w dowód uznania za wieloletnią, niestrudzoną i modelową działalność na rzecz dzieci, Henryk Zabrocki. Za niezwykłą pasję i serce widoczne w każdej podejmowanej inicjatywie.

Doceniono także aktywność sołectw i kół gospodyń wiejskich. Wyróżnienia przyznano:

Sołectwu Żydowo
za całokształt działań na rzecz społeczności lokalnej i podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne zaangażowanie w rozwój, oraz promocję gminy Polanów.

Sołectwu Gołogóra
za popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnych tradycji oraz pobudzanie aktywności i wspieranie integracji mieszkańców wsi

Kołu Gospodyń Wiejskich w Gołogórze
Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Kołu Gospodyń Wiejskich w Świerczynie
Za aktywną działalność na rzecz kobiet wiejskich oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy Polanów

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Na scenie wystąpił kabaret Czwarta Fala.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2020-02-03 11:39:36 2020-02-03 13:38:04 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony