Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Narada szkoleniowa sołtysów

20 maja 2019 r. w sali Domu Weselnego "Beatris" w Polanowie odbyła się narada szkoleniowa sołtysów, której przewodniczył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski. Zastępca Burmistrza Piotr Górniak omówił sprawy bieżące oraz prowadzone na terenie gminy działania proekologiczne. Sekretarz Gminy Dorota Szalbierz-Buczkowska zaznajomiła nowych sołtysów i przypomniała sprawującym tę funkcję od lat, o podstawach prawnych działania jednostek pomocniczych gminy i sołtysów.

Narada szkoleniowa sołtysów

Gospodarze sołectw mieli możliwość wymiany spostrzeżeń i przemyśleń dotyczących funkcjonowania i aktywności wiosek a także problemów z jakimi zmagają się we własnych środowiskach. Uzyskali również wiele cennych informacji dla swoich mieszkańców, ponieważ w spotkaniu uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
P.o. Komendanta Straży Miejskiej Adam Wrzosek przybliżył temat utrzymania czystości i porządku w gminie. Obszernych informacji na temat kalendarza imprez gminnych ze szczególnym uwzględnieniem planowanych dożynek gminnych i powiatowych, funduszu sołeckiego i działalności świetlic wiejskich udzielił Dyrektor Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Feliks Kostrzak. W kolejnym punkcie porządku narady, głos w kwestii usuwania awarii w zaopatrzeniu w wodę na terenie gminy Polanów zabrał Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Kulesza. Sołtysi zostali również zapoznani przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Polanowie Bożenę Wruszczak z planowanymi zadaniami na rzecz czytelnictwa i działalności kulturalnej. Sprawy z zakresu realizacji działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła p.o. Dyrektora  Halina Serwecińska.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-05-22 08:37:20 Agnieszka Kaczka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony