Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu rok 2019

Urząd Miejski w Polanowie informuje mieszkańców, że w związku z możliwością pozyskania środków finansowych na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych przyjmowane są wnioski mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do programu.

Dofinansowanie obejmować będzie transport i utylizację wyrobów zawierających azbest złożonych na terenie nieruchomości lub demontaż azbestowego pokrycia dachowego oraz jego transport i utylizację. Dofinansowanie nie obejmuje dopłaty do  nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem azbestu (eternitu) w 2019 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków w terminie do 05.07.2019 r.

Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje  można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa  i Leśnictwa ul. Wolności 4, 76-010 Polanów pok. nr 14, tel. (94) 34 80 783, bądź pobrać ze strony internetowej.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność / współwłasność nieruchomości np. akt własności, wypis z rejestru gruntów, a w przypadku demontażu pokrycia dachowego również zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie o nie wniesieniu sprzeciwu do wykonania prac budowlanych.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-07-01 21:48:22 2019-07-01 21:48:37 Justyna Plucińska Krzysztof Szypulski
przejdź do góry strony