Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Nabór uzupełniający - termomodernizacja

Burmistrz Polanowa zaprasza do składania wniosków w naborze uzupełniającym o przyznanie grantu na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Gmina Polanów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 otrzymała dotację na realizację projektu grantowego Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów” - Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy."

W ramach Działania 2.15 można otrzymać grant w wysokości:
 
  • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
  • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania. Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:

  1. ogrzewanie gazowe ( w zalezności od lokalizacji sieci gazowej na terenie miasta)
  2. inne rodzaje źródeł energii, w tym:
  • ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
  • ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie gminy Polanów.
Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Do zgłoszenia o przyznanie grantu niezbędne będzie załączenie audytu energetycznego 
W przypadku braku posiadania takiego okumentu, Gmina Polanów zleci jego wykonania na swój koszt.

Nabór wniosków potrwa od 28 marca do 15 kwietnia 2022 r.
 

Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Polanowie z referatu pozyskiwania funduszy i rozwoju, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pok. 18, blok B.

Joanna Siwiecka - kierownik referatu pozyskiwania funduszy i rozwoju tel. 94 3480760 e-mail: j.siwiecka@polanow.eu,
Agnieszka Siewiera - inspektor ds. pozyskiwania funduszy i rozwoju tel. 94 3480760 e-mail: a.siewiera@polanow.eu,


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania epidemii koronawirusa uprzejmie prosimy, jeżeli jest to możliwe, o załatwianie spraw korzystając z drogi elektronicznej lub telefonicznie. Po wcześniejszym umówieniu zapraszamy również do Urzędu.

Załączniki
NazwaAutorData publikacji
RegulaminJoanna Siwiecka2022-03-25 13:18:39
Załącznik 1 - zgłoszenieJoanna Siwiecka2022-03-25 13:19:41
Załącznik 2 - rozliczenie umowyJoanna Siwiecka2022-03-25 13:20:43
Załącznik 3 - umowa o powierzenie grantuJoanna Siwiecka2022-03-25 13:21:31
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2022-03-25 13:18:08 2022-04-07 09:47:01 Joanna Siwiecka Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony