Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla pani Renaty Gierszewskiej

W piątek 1 lutego 2019 roku w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie sześć osób odebrało z rąk Wicewojewody Marka Subocza odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Wśród nich znalazła się Pani Renata Barbara Gierszewska, wieloletni Skarbnik Gminy Polanów, która została odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę dla pani Renaty Gierszewskiej
W tym szczególnym wydarzeniu pani Renacie towarzyszył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski

W tym szczególnym wydarzeniu pani Renacie towarzyszył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.

Pani Renaty Barbara Gierszewska na swoim koncie ma ponad 40 letni staż pracy w Urzędzie Miejskim w Polanowie, z czego prawie 28 lat na stanowisku Skarbnika Gminy Polanów.
Pani Renata Gierszewska podjęła pracę w Urzędzie Miejskim w Polanowie w 1976 roku jako stażysta. Przez kolejne lata była zatrudniana na różnych stanowiskach – od instruktora po inspektora. W okresie od 12.02.1988 do 27.11.1990 przebywała na urlopie wychowawczym.
W dniu 28 listopada 1990 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy, które to stanowisko piastowała do chwili przejścia na emeryturę w roku 2018. 
Tworzyła strukturę finansową Gminy po reformie samorządowej w roku 1990. Właściwe gospodarowanie środkami finansowymi Gminy Polanów pozwoliły na realizowanie wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Kreowała strategię rozwoju Gminy zarówno w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, jaki i później, tj. w perspektywie finansowej na lata 2007-2013. Dzięki temu ponad połowa miejscowości Gminy Polanów posiada sieć kanalizacji sanitarnej. Wskutek właściwych decyzji finansowych zmodernizowana została infrastruktura oświaty(powstało nowe gimnazjum oraz zbudowano halę widowiskowo-sportową w Polanowie i dwie sale gimnastyczne w szkołach podstawowych)  oraz instytucji kultury (powstało Centrum Społeczno–Kulturalne w Polanowie, w którym siedzibę mają: Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), a ponadto powstało 5 nowych świetlic wiejskich oraz obiektów rekreacyjnych w różnych miejscowościach Gminy Polanów. Podczas pracy na stanowisku skarbnika współtworzyła i wdrożyła we współpracy z ZETO w Koszalinie nowy elektroniczny system obsługi finansów oraz podatków, który do dzisiaj funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Polanowie.
Przez cały okres pracy dała się poznać jako sumienny i bardzo obowiązkowy pracownik oraz szef finansów i budżetu Gminy Polanów. Jej praca była zawsze pozytywnie oceniana przez wszystkie organy nadzoru i kontroli. Systematycznie podwyższała swoje kwalifikacje. Wśród koleżanek i kolegów cieszyła się poważaniem, dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pani Renacie serdecznie gratulujemy.

Galeria
Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2019-02-04 15:11:19 2019-02-12 12:28:01 Agnieszka Kaczka
przejdź do góry strony