Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki

Polanów On-line. Gmina Polanów. Urząd Miejski w Polanowie.

Kwalifikacja wojskowa 2024 r.

Rozpoczyna się okres kwalifikacji wojskowej 2024. W roku bieżącym kwalifikacja wojskowa dotyczy:

  1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
  2. mężczyzn  urodzonych w latach 2000 - 2004,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które  w latach 2022 i 2023:

    a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

    b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

  4. kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej,  oraz kobiety pobierające naukę w celu  uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach:  analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;

Wymienieni mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą podani kwalifikacji w dniach 04 marca – 25 marca 2024 roku.

Metadane dokumentu
Data publikacji / aktualizacjiAutor / OpublikowałNarzędzia
2024-01-12 09:44:37 2024-01-12 09:46:47 Jerzy Hirowicz Agnieszka Kaczka